Dünyanın En Zengin Ülkeleri, Ülkeler Ne Kadar Zengin?
GSYİH veya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, ihracat gelirleri, gelirler, tüketim ve ülkenin bir yıl içinde ürettiği mal ve hizmetlerin değerini içeren kaynaklardan gelen bir servet ölçüsüdür. Kıyaslamayı bu ölçütlere göre belirlemek ve genel olarak aynı parametreleri oluşturmak, GSYİH'yi serveti gösterme ve karşılaştırmada bu kadar popüler yapan şeydir. Kişi başına düşen GSYİH bir ülkede yaşam kalitesi hakkında fikir verebilir yararlı bir ölçümdür ülkede yaşayanların sayısına bölünmesiyle zenginlikleridir. Kişi başına düşen GSYİH yüksekse, bu genellikle ülkede yaşayanların zenginliğini ve refahını gösterebilir.