Nehir yeşile büründü!
Suriye'den geçerek Hatay'da Akdeniz'e dökülen Asi Nehri, istilacı bir tür olan su sümbülleriyle kaplandı. Yeşile bürünen nehir, çayır görünümü aldı.