Seksi Tofaş kızlarına Rus kızları Lada'yla rakip oldu