13 bin memura rotasyon şoku
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda çalışan memurlara ‘rotasyon şoku’. Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ni değiştiren bakanlık, Türkiye’yi 4 çalışma bölgesine ayırdı.
GÜNDEM , 17 Mayıs 2013 Cuma, 13:24
13 bin memura rotasyon şoku

İstanbul, Ankara, İzmir’de çalışan memura, Bingöl, Ağrı, Ardahan yolları göründü. 2.5 milyon memur, rotasyonun torba yasa tasarısına girmemesine sevinirken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 13 bin memuru, Resmi Gazete’yi görünce şok oldu.

Bakanlık, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Türkiye’yi 4 çalışma bölgesine ayırdı. Müdürler, daire başkanları ile üst yöneticiler hariç tüm memurlara, her bölgede çalışma zorunluluğu getirildi. Ağrı, Batman, Bingöl, Ardahan gibi 15 ilin yer aldığı 4. Bölgede çalışma süresi 3 yıl olurken; 3. Bölgede çalışma süresi 4 yıl; 2. Bölgede çalışma süresi 5 yıl ve 1. Bölgede çalışma süresi 7 yıl olarak belirlendi.

Birinci bölgede zorunlu çalışma süresini dolduran ve dördüncü bölge hizmetini henüz yapmamış olan personelin sonraki hizmet bölgeleri dördüncü bölgeden başlamak üzere yukarı doğru olacak. Ancak sağlık, çocuk ve eş durumu mazeret olarak kabul edilecek.  

YÖNETİCİLER HARİÇ HERKES!

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Bakanlık merkez teşkilatında görevli şube müdürü, müdür, daire başkanı ve üstü yöneticiler ile taşra teşkilatında görevli il müdürü ve il müdür yardımcıları hariç tüm personeli kapsıyor.
Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72’nci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28’inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlandı.

AİLE BÜTÜNLÜĞÜ KORUNACAK

Bakanlık, atama ve yer değiştirmelerde ‘aile bütünlüğünün korunması’ başta olmak üzere, bakanlık ihtiyaçları, bölgeler arasında personelin adil ve dengeli dağılımı ile hizmet puanı gibi ilkeleri dikkate alacak.

“ŞOK OLDUK, BU BİR ZULÜM, DAVA AÇACAĞIZ”

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, bakanlığın yönetmelik değişikliğini görünce şok olduklarını belirtirken, bunun çalışanlar için bir zulüm olduğunu söyledi. Çalışma Bakanlığının memurlara rotasyonla ilgili sendikaların görüşlerini alırken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bir günde yayınladığı bir yönetmelikle bunu hayata geçirdiğine dikkat çekti. Rotasyonun kamu hizmeti adına bir yararı olmayacağını savunan Kahveci, “Sadece memura zulüm aracı olarak kullanılır. Memurların sosyal yaşamını yok eden, aile düzenlerini sekteye uğratacak böyle bir uygulamanın ilk olarak kamuda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında başlaması hazindir. Ne yazık ki Türkiye’de Aile ve Sosyal Politikadan sorumlu olan bakanlığın kendi çalışanı için bu değerleri yok etmesi tam bir garabettir” dedi. Personel ihtiyacı olan yerlerde teşvik gibi özendirici unsurların devreye alınması gerektiğini kaydeden Kahveci, hukuksuz bu yönetmeliğin iptali için Danıştay’a dava açacaklarını açıkladı.

Personelin tamamı sırasıyla tüm bölgelerde görev yapacak. Görev bölgesi dördüncü bölgeden yukarıya doğru olacak. Yani Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman gibi dördüncü görev bölgesinde 3 yıllık görev süresini dolduran bir personel, Diyarbakır, Adıyaman, Aksaray, Kastamonu, Erzurum gibi 24 ilin yer aldığı üçüncü bölgeye atanacak. Burada 4 yıllık görev süresini tamamlamasının ardından ise 5 yıl görev yapacağı 2. Bölgeye; son olarak da 7 yıl kalacağı 1. Bölgeye atanacak.

İSTANBUL, ANKARA’DA ÇALIŞANLAR

Halen İstanbul, Ankara, İzmir gibi birinci bölgede görev yapan ve burada 7 yıllık görev süresini dolduran bakanlık personeli ise, daha önce dördüncü bölgede görev yapmamış ise öncelikli olarak bu bölgeye atanacak. Ardından da üçüncü ve ikinci bölgelere geçecek.

Ancak personelin talebi halinde Yönetmelikte yer alan ilgili hususlara uyulmak kaydıyla alt bölgelere doğrudan atamaları yapılabilecek.

10 YILINI DOLDURANLAR

Sağlık ve eş mazereti olanlar hariç, bulunduğu yerde on yılını dolduran personelin, Bakanlıkça ihtiyaç gösterilen kadro ve unvanına uygun bir yere atanmak üzere, bölge sırası gözetilmek ve en az beş tercih olmak kaydıyla tercihleri alınarak yer değiştirme suretiyle atama döneminde hizmet puanına göre ataması yapılacak. Tercihte bulunmayan personel ise durumuna uygun bir yere Bakanlıkça resen atanabilecek. Ancak 10 yılını dolduran personelin ataması, 2014 yılı atamalarıyla başlayacak.

SAĞLIK, EŞ, ÇOCUK MAZERET OLACAK

Personelden, görevli bulunduğu yerde kalmasının kendisi veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin sağlık durumunu tehlikeye sokacağını, sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler yer değiştirme talebinde bulunabilecekler. Bu durumda öncelikle aynı hizmet bölgesi içerisinde sağlık raporuna uygun, tedavilerini yaptırabilecekleri bir ile; aynı bölge içerisinde raporda belirtilen sağlık şartlarına uygun yer bulunmaması halinde bölge sırası takip edilerek üst veya alt bölgelerde sağlık raporuna uygun tedavilerini yaptırabilecekleri yere atanabilecekler.

ENGELLİLER KAYRILDI

Personelden kendisi veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişinin yüzde 50 ve üzeri oranda engeli varsa bir kereye mahsus olmak üzere talepte bulunacakları yere atanabilecekler.

ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN EŞ DE KABUL

Eşleri kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde çalışanların, bulundukları yere atanma talepleri karşılanabilecek. Ancak bunun için özel sektörde çalışan eşin geriye doğru 3 yıl içinde 720 gün prim ödemiş olması şartı aranacak.

Eşi isteğe bağlı sigortalı olanların yer değişikliği talepleri ise kabul edilmeyecek.

YURT İMKANI YOKSA

Çalışanlar, çocuklarının eğitimini gerekçe göstererek de bulundukları ilde kalmayı talep edebilecekler. Ancak bunun için çocuğun merkezi sınavla yerleştirme yapılan bir okulda okuyor olması ile yurt veya yatılı okuma imkanının bulunmaması gerekecek.

OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR

Eşi veya çocuğu vefat eden personel ile herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğünü adli veya mülki idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendirenlerin atama talepleri, olayın gerçekleştiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde müracaatta bulunmak ve bir defaya mahsus olmak üzere, bulunduğu bölgenin zorunlu çalışma süresini tamamlamışsa bir üst bölge veya alt bölgelerde bir yere; tamamlamamışsa bölge içerisinde veya bulunduğu il içerisinde başka bir yere atanmak üzere değerlendirilebilecek.

ŞİDDET GÖREN PERSONEL

Hakkında adli makamlarca iş yerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan personelin atama talebi, bulunduğu bölgenin zorunlu çalışma süresini tamamlamışsa bir üst bölge veya alt bölgelerde bir yere, tamamlamamışsa bölge içerisinde veya bulunduğu il içerisinde başka bir yere atanmak üzere değerlendirilecek.

Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; malul olup da çalışabilir durumda olanların ise kendilerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilecek.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR