A Haber'i İşgal Davası'nda karar verildi
15 Temmuz gecesinde A Haber'i işgal girişiminde bulunan darbeciler hakkında mahkeme kararını verdi.