Abonelik alacaklarına ilişkin takip yönetmeliği Resmi Gazete'de
Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
EKONOMİ , 29 Mayıs 2019 Çarşamba, 16:59
Abonelik alacaklarına ilişkin takip yönetmeliği Resmi Gazete'de

Yönetmelik, abonelik sözleşmeleri ile bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin haciz yoluyla ilamsız icra takiplerinin, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminde (UYAP) oluşturulan Merkezi Takip Sistemi (MTS) üzerinden başlatılmasına ve haciz aşamasına kadar yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Buna göre yönetmelik kapsamındaki icra takipleri MTS'ye kaydedildiği anda başlamış olacak. Takip talebinin MTS'ye kaydedilmesinden sonra bu talebe uygun olarak MTS tarafından otomatik olarak ödeme emri düzenlenecek.

Borçlu tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu kişilerden ise ödeme emri, 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümleri uyarınca borçluya elektronik tebligat yoluyla gönderilecek. Borçlu, tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu kişilerden değilse ödeme emri ile tebliğ mazbatalı kapalı zarf, UYAP üzerinden ilgili PTT birimine iletilecek. Zarf, PTT birimince ilgiliye tebliğ edilecek.

Takip konusu borcun tamamı, takip harç ve masraflarıyla birlikte ödeme emrinde belirtilen hesap numarasına tahsilat kanalları ile ödendiğinde, MTS tarafından takip sona erdirilecek.

Borçlu, ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde, herhangi bir icra dairesine başvurarak ödeme emrine itiraz edebilecek. Posta yoluyla itiraz yapılamayacak. Sadece yetkiye itiraz halinde, alacaklı avukatı MTS üzerinden yetki itirazının kabulü seçeneğini seçerek, UYAP üzerinden entegre bilişim sistemleri vasıtasıyla borçlunun mal, hak veya alacağı olup olmadığını sorgulayabilecek veya yetki itirazında gösterilen icra dairesinde haciz işlemlerini başlatabilecek.

Takip talebinde belirtilen icra dairesinde haciz işlemlerinin başlatılabilmesi için bu dairenin bağlı bulunduğu mahkemede yetki itirazının kaldırılması gerekecek. Mahkeme, yetki itirazını dosya üzerinden inceleyip kesin olarak karara bağlayacak. Mahkemenin yetkili gördüğü icra dairesinde haciz işlemlerinin başlatılabilmesi için yeniden ödeme emri tebliği gerekmeyecek. Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte derdest olan dosyalar hakkında uygulanmayacak.

Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ve yönetmelik yürürlüğe girdiğinde derdest olan takipler hakkında 2004 sayılı Kanun ile İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanacak. Yönetmelik 1 Haziran'da yürürlüğe girecek.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR