Bakan Ağbal'dan emlak vergisi açıklaması
Maliye Bakanı Naci Ağbal, "1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre tespit edilen birim metrekare vergi değeri gibi kriterlere bağlı olarak uygulanacak KDV oranı yüzde 1, yüzde 8 ve yüzde 18 olmak üzere farklılık göstermektedir" dedi.
EKONOMİ , 18 Ağustos 2017 Cuma, 13:27
Bakan Ağbal'dan emlak vergisi açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım'ın cevaplandırması istemiyle konut vergi oranlarıyla ilgili soru önergesi verdi. Konu ile ilgili olarak Maliye Bakanı Naci Ağbal, konutlarda uygulanan vergi hakkında açıklamalarda bulundu.

Ağbal, katma değer vergisi oranlarının, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 28. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlandığını hatırlatarak, 007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için yüzde 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için yüzde 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için yüzde 18 olarak tespit edildiğini, söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin 11. sırasında, net alanı 150 metrekareye kadar konut teslimlerinde yüzde 1 oranında KDV uygulanacağını belirtti.

Ağbal, şunları kaydetti:

"Aynı kararın 2017/9759 sayılı BKK ile değişen 1. maddesinin 6. fıkrası uyarınca; net alanı 150 metrekareye kadar konutlara, 5216 sayılı Kanun kapsamındaki büyükşehirlerde (6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç) bulunup bulunmadığı, lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılıp yapılmadığı, yapı ruhsatı tarihleri ve üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı emlak Vergisi Kanununa göre tespit edilen birim metrekare vergi değeri gibi kriterlere bağlı olarak uygulanacak KDV oranı yüzde 1, yüzde 8 ve yüzde 18 olmak üzere farklılık göstermektedir. Ayrıca, 2016/9153 sayılı BKK ile 2007/13033 sayılı BKK'na eklenen geçici 2. maddeye göre, yüzde 18 KDV oranına tabi konutların, 31/3/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimlerinde yüzde 8 KDV oranının uygulanacağı hüküm altına alınmış, daha sonra bu süre 2017/9759 sayılı BKK ile 30/9/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır."

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR