Banka mağdurları dikkat!
Bursa Barosu, "12 Bankaya Karşı Üç Kat Tazminat (Kartel Tazminatı) Paneli" düzenledi.
BURSA , 13 Şubat 2017 Pazartesi, 19:22
Banka mağdurları dikkat!

Avukatların ilgi gösterdiği panel, Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Panelistler Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal, Yrd. Doç. Dr. Kerem Can Sanlı ve Mustafa Oğuzcan Bülbül, avukatlara bilgi verdi. Prof. Öcal, son dönemde 12 bankanın kartel oluşturmasıyla ilgili önemli bir durumun Türk hukukunun karşısına çıktığını söyledi. Rekabet Kurulu tarafından 12 banka hakkında somutlaştırılmış şekilde kartel tespit edildiğini aktaran Prof. Öcal, "Bahse konu 12 bankanın mevduat, kredi ve kredi kartları hizmetleri bakımından ortak fiyat tespitine giderek rekabet ihlali gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir. Dolayısıyla mevduat için getirilen faiz de dahil olmak üzere, kredi ve kredi kartı faizleri bakımından bankaların aralarında uzlaşarak sınırlama getirmeleri söz konusudur. Ancak kararda açıkça kredili mevzuat hesapları bakımından haksız rekabet oluşturacak şekilde bir uzlaşma olmadığı hususu vurgulanmıştır" dedi.

Prof. Öcal, söz konusu 12 bankanın sektördeki payları incelendiğinde 2011 yılı itibarıyla aktif payları toplamının bütün bankacılık sektörünün yüzde 91,02'sini oluşturduğunu vurguladı. Bankalar arası rekabeti belirleyen en önemli unsurun faiz olduğunu ifade eden Prof. Öcal, şöyle devam etti:
"Bankalar, aralarında uyumlu eylem kararı almışlar ve bu yolla haksız rekabete yol açılmıştır. Rekabet Kanununun 57. maddesi, bankaların kartel oluşturması durumunda tazminat hakkı düzenliyor. Hakim, zarar görenlerin talebi üzerine, uğranılan maddi zararın ya da neden olanların elde ettiği karların üç katı oranında tazminata hükmedebilir. Bankaların kartel oluşturmasına karşı, banka müşterisi tüketici ise tüketici mahkemeleri, tacir ise ticaret mahkemeleri, kamu kurumu ise asliye hukuk mahkemelerinin görevli olduğu açıktır. Rekabete aykırı davranmak suretiyle on iki bankanın haksız bir fiil işlemiş olduğu açıktır. Bankalar arasında bu nedenle müteselsil sorumluluk (borca karşı olan sorumluluk) bulunmaktadır. Hatta on iki banka dışındaki banka müşterilerinin de bu on iki bankaya yönelerek tazminat talep etmesi mümkündür."

Rekabet Kurulunun kararı tazminat davalarını kolaylaştırdı

Yrd. Doç. Dr. Kerem Can Sanlı ise Rekabet Kurulunun on iki bankanın rekabet hukukunu ihlal ettiğine dair karar vermiş olmasının, bu ihlalden zarar görenlerin üç katı tazminat davası açmasını kolaylaştırdığını aktardı. Sanlı, "Bu karar çerçevesinde müşterilerin hukuka aykırılığı ve bankaların kusurlu davranıp davranmadığını ispatlamalarına gerek yoktur. Karara göre ihlale katılan bankadan, ihlal konusu hizmeti aldığını ortaya koymaları, tazminat davası açılması açısından yeterli görülebilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, her bir bankanın, sayılan tüm hizmetleri konu alan anlaşmaya, tüm süre boyunca katılmamış olmalarıdır. Karar her bir banka özelinde farklı değerlendirmeler içermektedir. Dolayısıyla dava açacak olan tüketicilerin kararı iyi okumaları ve müşterisi oldukları bankanın, hukuka aykırı davranışa katılıp katılmadığı, katıldıysa hangi süre içerisinde hangi hizmet açısından anlaşmaya taraf olduğunu tespit etmesi gerekmektedir" diye bilgi verdi.

Rekabet Kurulu eski çalışanı Mustafa Oğuzcan Bülbül, banka kartellerine yönelik tazminat davalarına konu olacak zararın ortaya çıkışı ve bu zararın hesaplanma yöntemlerini anlattı.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR