Devlet memurlarına ödenecek zam Resmi Gazete'de yayımlandı
Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin karar ve eki cetvellerin uygulanmasına bu yıl da devam edilecek.