Emniyet 'altüst' oluyor
İçişleri Bakanı, `aktif görevde bulunmayan` birinci sınıf emniyet müdürleri ile görevi ne olursa olsun ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf emniyet müdürlerini `resen` emekli edebilecek. Valilere olağanüstü yetkiler geliyor.
GÜNDEM , 25 Kasım 2014 Salı, 11:31
Emniyet 'altüst' oluyor

Hükümetin TBMM`ye gönderdiği yeni güvenlik yasasından, Emniyet`te `piramit temizliği` çıktı. Yeni düzenleme ile İçişleri Bakanı`na Emniyet`te `rütbesi olan, ancak aktif görevde bulunmayan` tüm birinci sınıf emniyet müdürleri ile görevi ne olursa olsun tüm ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf emniyet müdürlerini `resen emekli etme` yetkisi çıktı. Yeni yasa ile Emniyet Genel Müdürlüğü`nün rütbeli personelinin terfilerine ilişkin getirilen düzenlemeler şöyle;
 
Emniyet Genel Müdürlüğü`nde halen belli görevlerde olan 1. sınıf emniyet müdürleri yerlerini koruyacaklar. Ancak getirilen geçici madde ile, maddede sayılan görevlerde olmayan tüm 1. sınıf müdürler, Yüksek Kurul önerisi ve İçişleri Bakanı Kararı ile, kanun yürürlüğe girer girmez emekli edilebilecekler. `Emekli edilebilir` kategorisinde olmayan görevler, geçici maddede şöyle sıralandı;

`Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, İl Emniyet Müdürü, Emniyet Müşaviri, Polis Eğitim Merkezi Müdürü, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü, Akademi Başkan Yardımcısı, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Teftiş Kurulu Grup Amiri, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü ve Polis Eğitim Merkezi Müdürü kadrolarında bulunanlar.`
 
TÜM 2, 3 VE 4.SINIF MÜDÜRLER
 
Yine geçici maddeye göre, 1. sınıf müdürlerin aksine, 2., 3. ve 4. sınıf emniyet müdürleri, eğer emeklilik şartlarını doldurmuşlarsa, hangi görevde olurlarsa olsunlar, Kurul önerisi ve Bakan onayı ile, kanun yürürlüğe girer girmez emeli edilebilecekler.
 
RÜTBE TERFİSİNE LİYAKAT GERİ GELİYOR
 
Emniyet Genel Müdürlüğü`nde terfiler için daha önce, mevcut rütbede gerekli zamanı doldurmak genel olarak yeterli sayılıyordu. Rütbede bekleme süresini dolduran müdürler, kurul kararı ile bir üst rütbeye terfi ettiriliyordu. Şimdi bekleme süresinin yanı sıra, üst rütbeye terfiler için liyakatı da öne çıkaran bir düzenleme getirildi.
 
MÜDÜRLERE KADRO SINIRLAMASI
 
Emniyet Genel Müdürlüğü`nün mevcut personel kanununda, rütbeler için kadro sınırlaması yoktu. Örneğin birinci sınıf emniyet müdürü rütbesine gelenler, aktif hiçbir göreve atanmasalar dahi, yaş haddine kadar emniyet bünyesinde görevlerine devam edebiliyorlardı. Şimdi yaş haddinin yanı sıra, bir de kadro sınırlaması getirildi. Buna göre, her yönetim rütbesi için kadro sınırlaması getirildi. Kendi rütbesindeki bekleme süresini tamamladıktan sonra, belli bir süre içinde herhangi bir kadroya atanmayan müdürler için emeklilik yolu açıldı.
 
2. SINIF MÜDÜR İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ OLABİLECEK
 
Mevcut sistemde, en üst rütbeler olan 1 ve 2. sınıf emniyet müdürü rütbesinde olanlar, ilçe emniyet müdürü olarak atanamıyorlardı. Ancak bazı ilçelerin, kimi ilden çok daha büyük nüfusa sahip olduğu göz önüne alınarak, bu düzenleme değiştirildi. Yeni düzenlemeye göre, büyük ilçelerin emniyet müdürlüğü görevine 2. sınıf emniyet müdürü rütbesindekiler de atanabilecekler.
 
POLİS KOLEJLERİ KAPANIYOR
 
Yeni düzenleme ile, polis kolejleri de kapatılıyor. Polis kolejinde hala okumakta olan öğrenciler durumlarına uygun okullara nakledilecekler. Polis kolejinde görevli öğretmenler de Milli Eğitim Bakanlığı`na bağlı okullara atanacaklar.
 
MEZUNLAR SINAVLA POLİS OLACAK
 
Mevcut sistemde, Polis Yüksek Okulu`nu bitirenler, diplomalarını aldıkları anda polisliğe kabul ediliyorlardı. Yeni sistemle, polis meslek yüksek okulundan mezuniyet, otomatik atama için yeterli olmayacak. mezun olanlar ayrıca bir sınava tabi tutulacaklar. Sınavda başarılı bulunanlar polis olarak atanacaklar.
 
BAKAN`IN CEZA YETKİSİ GENİŞLEDİ
  

Mevcut sistemde, İçişleri Bakanı`nın emniyet bünyesinde ancak 3. sınıf emniyet müdürü ve altındaki kadrolara uyarı, kınama ve maaş kesme cezası verme yetkisi bulunuyordu. Bakan`ın ceza yetkisi genişletildi; Yeni düzenleme ile İçişleri Bakanı artık Emniyet Genel Müdürlüğü`nün merkez ve taşra teşkilatındaki tüm personeline uyarı, kınama ve maaş kesme cezası verebilecek. Aynı şekilde valilere de emirleri altındaki tüm personele, rütbe sınırlaması olmaksızın, uyarı, kınama ve maaş kesme cezası verme yetkisi tanındı.
 
VALİLERE OLAĞANÜSTÜ YETKİ
 
Meclis`e gönderilen yeni güvenlik paketiyle, suç kovuşturmasında valilere, önemli yetkiler de veriliyor. Tasarının 7. maddesinde, İl İdaresi Kanunu`nda değişiklik yapılmasına ilişkin bir hüküm yer alıyor. Bu hükümle, yürütmenin parçası olan valilere, yargının parçası olan yetkilerin bir bölümü sağlanıyor. Sözkonusu maddede, `Vali, lüzumu halinde, kolluk amir ve memurlarına suçun aydınlatılması ve suç faillerinin bulunması için gereken acele tedbirlerin alınması hususunda doğrudan emirler verebilir. Kolluk bu emirleri mevzuatta belirlenen usule uygun olarak yerine getirir` deniliyor.
 
BELEDİYE ARAÇLARI DA VALİ EMRİNE
 
Yasa tasarısında Valilere verilen bir başka yetki ise, gerekli gördüğü hallerde belediyelerin de araçlarını kullanma yetkisi. Valiye, araç ve gereçlerini valinin emrine vermeyen kamu kurumları ve mahalli idarelerden, bu araç ve gereci `kolluk kuvvetleri yardımıyla` alma yetkisi de tanınıyor. Emre uymayanlardan da, meydana gelen zararın tazmin edilmesi tasarıya dahil edilmiş durumda.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR