İş yerinde sigara içenler dikkat!
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, iş yerinde tuvalette sigara içtiği için tazminatsız işten atılan işçiyi haksız bularak, davacının işe iadesine karar veren yerel mahkeme kararını bozdu.
GÜNDEM , 08 Kasım 2016 Salı, 11:52
İş yerinde sigara içenler dikkat!
Manisa'da bir montaj işçisi, 7,5 yıldır çalıştığı iş yerinin  tuvaletinde sigara içtiği için "işini savsadığı, işin güvenliğini tehlikeye  düşürdüğü" gerekçesiyle tazminatsız işten çıkarıldı. İşçi, feshin geçersizliğine  ve işe iadesine karar verilmesi istemiyle dava açtı.
 
Manisa 1. İş Mahkemesinde yapılan yargılamada, davalı şirket  avukatları, işçinin 7,5 yıldır çalıştığı iş yerinde sigara içilmesine ilişkin  getirilen kural ve düzenlemeleri iyi bildiğini, iş yerinde kantin dışında tüm  alanlarda sigara içmenin yasak olduğu hususunun işe giriş eğitimleri ve periyodik  tekrarlanan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin eğitimlerde tüm çalışanlara bildirildiğini ve uyarı levhalarıyla hatırlatıldığını belirtti.
 
İyi söndürülmemiş her izmaritin iş yerinde yangına yol açma riskinin  olduğunu, davacının tuvalette sigara içtiğini, şirketin iş sağlığı ve güvenliği  uzmanının bizzat gördüğünü ve olayla ilgili tutanak düzenlediğini anlatan  avukatlar, işçinin savunmasının alındığını, ardından da "iş yeri kurallarını ve  yasalarla getirilen düzenlemeleri açıkça ihlal ettiği ve iş yerinde güvenliği  tehlikeye düşürdüğü" gerekçesiyle iş sözleşmesinin haklı sebeple derhal ve  tazminatsız feshedildiğini anlattı. Avukatlar, davanın reddine karar verilmesini  istediler.
 
Manisa 1. İş mahkemesi ise yapılan yargılama sonunda, feshin  geçersizliğine, davacının işe iadesine, işçinin çalıştırılmadığı süre içerisinde  en çok 4 aya kadar doğmuş ücret ve diğer haklarının ödenmesine karar verdi.
 
Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 22. Hukuk  Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.
 
Dairenin kararında, işverenin iş yerinde sigara yasağına ilişkin  uyarıları tuvalet dahil iş yerinin dört bir yanına uyarıcı yazı ve levhalarla  astığı, kapalı mekanlarda sigara içmenin aynı zamanda bir yasa ihlali olduğunun  herkes tarafından bilindiği vurgulandı.
 
Ayrıca işveren ile işçinin üyesi olduğu işçi sendikası arasında  yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesinde, "sigara içilmez" işareti bulunan  yerlerde sigara içmenin, kibrit ve çakmak kullanmanın, bunlara sigara, ateş,  yanıcı ve parlayıcı maddeyle girmenin işten çıkarma sebebi olarak belirtildiği  aktarılan kararda, şu ifadeler kullanıldı:
 
"Bu sebeple mahkeme gerekçesinde belirtildiği üzere tek başına sigara  içilen yerin tuvalet olması, tuvaletlerin fayanslarla kaplı oluşu gibi  gerekçelere dayanılarak davacının işe iadesi yönünde hüküm kurulması hatalıdır.  Üstelik, iş sağlığı ve güvenliği uzmanının beyanlarından da anlaşılacağı üzere  tuvaletin üretim alanlarına yakın mesafede bulunması ve etrafta bulunan  maddelerin yanıcı nitelikte olması hususları göz önünde bulundurulduğunda, sigara  içilmesinin tüm iş yeri ve iş güvenliği bakımından tehlike oluşturacağı kabul  edilmelidir. Bu sebeplerle, somut olay bakımından işverenin, işçinin sözleşmesini  İş Kanununun 28. maddesinin ikinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan 'işçinin  kendi isteği ve savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi...'  nedenine dayanılarak haklı sebeple feshettiğinin kabulü gerekir."
 

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR