Mali Müşavirler, yıllık gelir vergisi seminerinde buluştu
Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) bilgilendirme seminerleri kapsamında Tesmer İstanbul Şubesi Başkan Yardımcısı Nevzat Pamukçu tarafından verilen Yıllık Gelir Vergisi Beyanında Özellikli arz eden Konular semineri ile oda üyeleri bilgilendirildi.
BURSA , 16 Mart 2017 Perşembe, 19:48
Mali Müşavirler, yıllık gelir vergisi seminerinde buluştu

Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nın (BSMMMO) üyelerine yönelik verdiği bilgilendirme seminerleri sürüyor. Tesmer İstanbul Şubesi Başkan Yardımcısı Nevzat Pamukçu tarafından verilen Yıllık Gelir Vergisi Beyanında Özellikli Konular semineri ile oda üyeleri gelir unsurları ve beyanları, zarar mahsupları ve beyanname üzerinde yapılacak diğer indirimler konusunda bilgilendirildi. Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesinde (BAOB) bulunan BSMMMO Konferans salonunda düzenlenen seminer Oda Yönetim Kurulu Sekreteri Hasan UÇAR'ın açılış Konuşmasıyla başladı.

Seminere gelir unsurları konusu ile başlayan Tesmer İstanbul Şube Başkan Yardımcısı Nevzat Pamukçu, gelir unsurlarının ticari ve zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları ve diğer kazançları kapsadığını belirtti. Kumarhane, uyuşturucu madde imal ve satışı, ruhsatsız bina yapmak ve satma gibi kanunen yasaklanmış faaliyetlerden elde edilen gelirlerin de vergiye tabi olduğunu söyleyen Pamukçu, "Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak edilmiş bulunması, mükellefiyeti ve vergi sorumluluğunu kaldırmaz" ifadelerini kullandı.

Gelir unsurları konusuna değinen Pamukçu, "Kolektif ortaklıklarda ortakların, adi veya eshamlı komandit ortaklıklarda komandite ortakların, ortaklık karından aldıkları paylar şahsi ticari kazanç olarak vergiye tabi tutulmaktadır. Serbest meslek faaliyetinde bulunan kolektif ve adi şirketlerde ortaklar ve adi komandit şirketlerde komandite ortaklar bu işleri dolayısıyla serbest meslek erbabı sayılırlar. Sermaye şirketleri anonim, limited ve eshamlı komandit şirketlerdir. Sermaye şirketler Kurumlar Vergisi mükellefidirler. Anonim ve limited şirket ortakları ile eshamlı komandit şirketlerin komanditer ortaklarının şirket kazancından elde ettikleri kazançlar menkul sermaye iradı olarak beyan edilmesi gerekmektedir. İş ortaklığında mükellefiyet şekli ortakların isteğine bırakılmıştır. Dolayısıyla işi üstlenen ortakların talebine bağlı olarak iş ortaklarının mükellefiyet tesisi, Kurumlar Vergisi veya adi ortalık şeklinde mükellefiyet tesis ettirebilirler" dedi.

Ticari kazancın tespitinin neye dayanılarak yapıldığını anlatan Pamukçu, götürü giderler konusunda "Mükellefler ihracat, yurt dışında inşaat, onarım, montaj ve taşımacılık faaliyetleri ile ilgili döviz olarak elde ettikleri hasılatın yüzde 0.5'ini aşmamak şartı ile götürü gider yazabilirler. Yurt dışında döviz cinsinden elde edilen hasılatın yurda getirilmesi zorunlu değildir. İhraç kaydıyla mal tesliminde bulunanlar, götürü gider uygulamasından faydalanamazlar. Bu indirimden faydalanmak için bent kapsamındaki belgesiz giderlerin dönem içinde kanuni defterlere kayıt edilmesi gerekli olup, beyanname üzerinden indirim yapılması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR