Meslekte yükselemeyen polis memuru mutsuz
Polis Bilimleri Dergisi'nin Bursa Polis Koleji çalışanları üzerinde yaptığı araştırmada ilginç sonuçlar ortaya çıktı.
GÜNDEM , 01 Ekim 2012 Pazartesi, 12:08
Meslekte yükselemeyen polis memuru mutsuz

Araştırmaya göre emniyet müdürleri, müdür yardımcıları, amirler ve yüksek rütbeli polisler yaptığı işten memnun kalırken, düşük rütbeli polislerin yaptıkları işten ve aldıkları ücretten çok fazla memnun ollmadıkları ortaya çıktı.

Yapılan ankete Bursa Polis Koleji'nde çalışan 106 erkek 8 kadın olmak üzere toplam 114 personel katıldı. Minnesota iş tatmin ölçeğine göre hazırlanan verilerin genel tatmin ortalaması hesaplandı. Ankete katılanların verdiği cevapların ortalaması incelendiğinde, Bursa Polis Koleji çalışanlarında genel açıdan yüksek derecede bir iş tatmini olduğu söylenebilir. Şube, yaş, medeni durum, öğrenim durumu, kıdem, takdir belgesi, taltif, statü, cinsiyet gibi demografik değişkenlerin iş tatmini üzerindeki etkilerini ölçmeye yönelik yapılan ankette, öğrenim durumu ve statü değişkenleri ile işten tatmin olma arasında farklılık bulundu. Cinsiyet, yaş, medeni durum, kıdem, taltif, şube değişkenleri ile genel tatmin ortalaması arasında ise bir farklılık bulunmadı. Tatmin ölçeğindeki "Yaptığım iş ve karşılığında aldığım ücret bakımından" ifadesi ve "İş içinde terfi imkanımın olması bakımından" ifadesi ile statü değişkeni arasında yapılan analiz sonucunda önemli farklılıklar ortaya çıktı.
Araştırmada polislerin işlerinden tatmin olup olmamaları ile tahsil durumu arasında doğrudan bir ilişki bulunduğu tespit edildi. Ankette, yüksekokul mezunlarının tatmin ortalaması üniversite ve yüksek lisans mezunlarına göre daha düşük çıktı.

Ücret farkı da önemli

Ankette, "Yaptığım iş ve karşılığında aldığım ücret bakımından" tatmin olmayanların genel idare hizmetleri ve polis kolejinde çalışan öğretmenler olması dikkat çekti. Bir ilkokul ya da lise öğretmeni ek derslere girerek normal maaşının üzerinde bir ücret alıyor. Ancak Polis Koleji'nde çalışan öğretmenlerin benzeri eğitim kurumlarına göre özel ders gibi imkanlarının kısıtlı olması öğretmenlerin düşük ücret almalarına sebep oluyor. Bu da öğretmenlerin diğer öğretmenlere göre düşük ücret almasına ve işlerinden memnun kalmamalarına sebep oluyor.
Genel idare hizmetlerinde çalışan memurların ise yükselme imkanının olmaması işlerinden tatmin olmamalarının ana sebeplerinden bir olarak görülüyor.
 

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR