Ölüm taciri yakalandı
25 kişinin ölümüne sebep olmuştu...