TSK'dan astsubay açıklaması
Genelkurmay Başkanlığı, son dönemde astsubayların özlük haklarıyla ilgili önemli iyileştirmeler yapıldığını açıkladı.
GÜNDEM , 04 Mayıs 2012 Cuma, 13:00
TSK'dan astsubay açıklaması
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada bazı basın ve yayın organlarında, muvazzaf ve emekli astsubayların özlük hakları hakkında doğru olmayan haber ve yorumların yer aldığı belirtildi. Dünyanın diğer ordularında olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de; statü, görev ve sorumluluklarının mevzuat ile belirlenmiş, personelin hiyerarşik bir emir komuta yapısı içerisinde görev yaptığı, büyük bir kurum olduğunu belirtilen açıklamada, statü hukukuna dayalı görev bölümünün; subay, astsubay, sivilmemur, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli er, erbaş ve er şeklinde oluşturulmuş, buna uygun olarak sorumluluk ve yetkilerin paylaştırıldığı bildirildi. Bu statülerden birine talebin, aranan kriterlere bağlı olarak kişilerin kendi tercihi olduğu kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Benzer yapılar resmi veya özel diğer kurum ve kuruluşlarda da mevcuttur. Bu açıdan; birbiri ile kıyaslanamayacak statü, görev ve sorumlulukları nedeniyle personelin sahip olduğu bazı hak ve yetkilerin eşitsizlik veya adaletsizlik olarak nitelendirilmesi asker ve sivil kurum ve kuruluşların doğasına aykırıdır.

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin özlük haklarına yönelik iyileştirmeler; yüce devletimizin sağladığı imkanlar, ülkemizin şartları ve askerlik mesleğinin kuralları dikkate alınarak, bir sistem bütünlüğü içinde incelenmekte; Genelkurmay Başkanlığı yetkisindeki düzenlemeler hayata geçirilmekte, diğer konular ilgili makamlara teklif edilmektedir. Bu arada, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği üyelerinin de bazımedya organlarında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin çok önemli bir gücünü teşkil eden astsubaylarımız hakkında gerçeklere dayanmayan açıklamalar yaparak, kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği ve derneğin kuruluş amaç ve çalışma alanının tamamen dışında, muvazzaf personelimizi tahrik etmeye yönelik girişimlerde bulunduğu esefle izlenmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için; Türk Silahlı Kuvvetlerinin ayrılmaz bir parçası olan astsubaylarımızın özlük hakları, eğitim olanakları, sosyal hakları ve sahip olduklarıyetkiler konusunda bugüne kadar yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.

Terörle mücadelede aynı görevi yapan personele ödenen tazminatlar, statü ayrımı yapılmadan eşit miktarda artırılmıştır. Mahrumiyet bölgeleri ile patlayıcı madde imhası gibi riskli ve özellikli görevlerde çalışan personele, statü ayrımı yapılmaksızın tazminat verilmiştir. Subaylara benzer esaslarla yüksek lisans kıdemi alma hakkı verilmiştir. Yurt dışı daimi ve geçici görev kadroları ile yurt içi ve yurt dışı lisan kurslarınınkontenjanı artırılmıştır. (Yurt dışı sürekli görev kontenjanı 57'den 111'e çıkarılmıştır.) Sicil verme yetkileri artırılmıştır. Subaylara verilen üst düzey karargah eğitimine benzer şekilde, yılda 128 astsubayımıza Üst Karargah Hizmetleri Eğitimi ve bu eğitimi bitirenlere bir yıl kıdem verilmeye başlanmıştır. Astsubaylıktan subaylığa geçişte yüzde 15 olan kontenjan, 2012 yılından itibaren yüzde 25'e çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra, yetkili makamlara teklif edilenlerden önemli olanlar aşağıda özetlenmiştir.

Astsubayların 1'nci derecenin 4'üncü kademesine kadar yükselmesinin sağlanması, Yarbay ve daha üst rütbeli subaylara verilen görev tazminatının, birinci dereceye yükselmiş görevdeki ve emekli astsubaylara da verilebilmesi (Aylık yaklaşık 385 TL), halen, MİT ve Emniyet Hizmetleri sınıfından emekli olan personele verilen 100 TL ilave ödemenin emekli astsubaylara da verilmesi, mecburi hizmet süresinin 15 yıldan 10 yıla düşürülmesi, astsubaylara verilebilenler de dahil olmak üzere tüm oda ve göz hapsicezalarının kaldırılması, sicil veren astsubayların maiyetindeki personele disiplin cezası verebilmesi. Sonuç olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri; birbirlerine gönül bağıyla kenetlenmiş fedakar ve kahraman mensuplarının moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak maksadıyla, devletimizin sağladığı imkanları kullanmak suretiyle, ihtiyaç duyulan ve yetkisi dahilindeki düzenlemeleri titizlikle yapmaya devam edecektir."


BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR