Tüm camilerde bugün bu hutbe okundu
Bugün camilerde çocuk yaşta evliliklere karşı hutbe okundu
GÜNDEM , 05 Ocak 2018 Cuma, 14:48
Tüm camilerde bugün bu hutbe okundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş çocuk yaştaki evliliklere ilişkin, "Zaman zaman doğru ile yanlışı iyi ile kötüyü ayırt edebilme yetisine sahip olmayan çocuk yaştaki kızlarımız evlendirilebilmektedir. İnsanın onuruna uygun bir şekilde hayatını sürdürme hakkını gasp etmek ve özellikle çocukları türlü istismarlara maruz bırakmak dinimizde haram, yasaktır. Henüz sorumluluk bilincinde olmayan bir çocuğun evliliğe zorlanmasının dini ve ilmi bir meşruiyeti, temeli yoktur. Yuva kurmanın eş, anne olmanın anlamını idrak etme rüştüne erişmemiş bir kızın evlendirilmeye çalışılması asla kabul edilemez bir durumdur" dedi.

Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazı kıldırdı ve hutbeyi okudu.

Ali Erbaş, "Dünyadaki cennetimiz: Aile" başlıklı hutbede, genç bir kızın Hazreti Peygamber'in yanına geldiğini ve "Ya Resulullah, istemediğim halde babam beni amcamın oğluyla evlendirmeyi düşünüyor." diyerek serzenişte bulunduğunu belirtti.

Bu durumdan sonra Hazreti Peygamber'in kızın babasını yanına çağırttığını ifade eden Erbaş, "Olayı bir kez de babadan dinlemek ve şayet fikri sorulmadan evlendirilmek isteniyorsa kıza tercih hakkı tanımak istemişti. Peygamberimiz, bu davranışıyla hayatının en önemli kararı olan nikahta da kadının görüşüne başvurulup, rızasının alınmasına işaret etmişti." diye konuştu.

Hazreti Muhammed'in, "Rızaları olmadan kızlarınızı evlendirmeyin." dediğini anımsatan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam'ın, sağlıklı bir evliliğe ve mutlu bir aile kurmaya büyük önem atfettiğini dile getirdi. Erbaş, Hazreti Peygamber'in nikaha derin bir anlam ve yüce bir ruh kazandırdığının altını çizerek, nikahın, Allah'ın adını şahit tutarak, eşlerin bir ömrü paylaşmak üzere birbirlerine verdikleri söz olduğunu ifade etti. Nikahın, kadın ve erkeğin, gönül rızası ve hür iradeleriyle beraberce yüklendikleri ahlaki ve hukuki bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Ali Erbaş, kültür ve gelenekte evliliğin, sadece iki insanı aynı çatı altında buluşturmak olmadığını söyledi.

Evliliğin, toplumu ve nesilleri korumak amacıyla atılan sağlam bir temel olduğuna dikkati çeken Erbaş, şöyle devam etti: "Aile olmak, sevgi ve saygıyla, şefkat ve merhametle, ilgi ve hassasiyetle hayatı paylaşmaktır. Aile olmak, dünyanın türlü meşakkatlerini beraberce göğüslemektir. Sevinci ve kederi, varlığı ve yokluğu birlikte yaşamaktır. Aile olmak, iyi günde, kötü günde, vefakarlık ve fedakarlıkla bir bütünü tamamlamaktır. Bizler, ailelerimizin 'dünyadaki cennetimiz' olmasını arzu ederiz."

"EVLİLİK TEK TARAFLI BİR MENFAAT İLİŞKİSİ DEĞİLDİR"

"İnancımızda nikah, ağır bir misaktır. Önemli bir vaatleşme, sözleşmektir. Nikah kadın ve erkeğin gönül rızası , hür iradeleri ile beraberce yüklendikleri ahlaki ve hukuki bir sorumluluktur. Evlilik toplumu ve nesilleri korumak için atılan sağlam bir temeldir, yuvadır. Sevgi saygı ile sorunları beraberce göğüslemek, hayatı paylaşmaktır. Bizler hayatı daha anlamlı ve bereketli kılan evliliğe anne ve babalarımızın, akraba ve komşularımızın huzurunda adım atarız. Evlenecek insanların ehliyetini, karşılıklı rızasını, sevgisini ve sadakatini esas alırız. Evlilik tek taraflı bir menfaat ilişkisi değildir. Aksine evlilik kadın olsun erkek olsun eşlerin istikballerine beraberce karar vermeleridir. Bir başkasının iradesini esir alma onun üzerinde mülkiyet iddiasında bulunma ve geleceğini belirme hakkı ve yetkisi hiç kimsede yoktur canların yegane sahibi Allah'tır eşler birbirine emanettir"

"ÇOCUKLARI TÜRLÜ İSTİSMARLARA MARUZ BIRAKMAK DİNİMİZDE HARAMDIR'

Erbaş, "Zaman zaman doğru ile yanlışı iyi ile kötüyü ayırt edebilme yetisine sahip olmayan çocuk yaştaki kızlarımız evlendirilebilmektedir. Hatta cehalet ile sorumsuzluktan kaynaklanan bu yanlış uygulamalar kimilerince dine İslam'a dayandırılmaya çalışılmaktadır. Yüce dinimiz İslam'da evlilik, gelişigüzel ve keyfi uygulamalara kapalıdır. Evlilik bilinç ve sorumluluk gerektirir. Dinimizde ise sorumluluk, ceza ve mükafat konusunda irade hürriyeti esastır. İnsanın onuruna uygun bir şekilde hayatını sürdürme hakkını gasp etmek ve özellikle çocukları türlü istismarlara maruz bırakmak dinimizde haram, yasaktır. Henüz sorumluluk bilincinde olmayan bir çocuğun evliliğe zorlanmasının dini ve ilmi bir meşruiyeti, temeli yoktur. Yuva kurmanın eş, anne olmanın anlamını idrak etme rüştüne erişmemiş bir kızın evlendirilmeye çalışılması asla kabul edilemez bir durumdur" ifadelerini kullandı.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR