Karpuzun içine erimiş alüminyum dökülürse ne olur?
Karpuzun içine erimiş sıvı haldeki alüminyum dökülürse ne olacağını hayretler içerisinde izliyoruz.
30 Nisan 2015 Perşembe, 11:58