Erdal ABİ

Erdal ABİ

erdalozdur@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Başkan Mustafa Dündar’a bir dilek...
17 Kasım 2015 Salı, 07:23
“Halı saha yapımında oldukça ileri seviyedeki Osmangazi Bld.’ne sesleniyoruz. 
Çocuklarımız için sokak aralarında küçük de olsa oyun alanları yapılarak aileleriyle birlikte hoşça vakit geçirdiklerini biliyoruz. Ancak gençlerimiz için sokak aralarında halı sahalar yok. Yeşilova ve Başaran Mah. sakinleri olarak Sn. Bld. Bşk. Mustafa Dündar’dan isteğimiz var. 
Biliyoruz yoğun yapılaşmalı bu bölgelerde boş alan bulmak zor. Nasıl ki camilerimiz etrafında boş alan yaratılıp büyüklerimiz için nefes ve dinlenme alanları ortaya çıkarıldıysa, çocuk ve gençlerimize de bu şekilde boş alanlar yaratılıp spor tesisi yapılmasıni diliyoruz.  
Çocuklar sokak aralarında top oynayıp çevreye zarar verirken komşuluk ilişkileri de zarar görüyor. Yapılacak halı sahalar çocukların daha sağlıklı gelişmelerine neden olacak ve komşuluk ilişkileri daha da güzelleşecek. 
Umarız Sn. Dündar dileğimizi dikkate alır. Saygıyla.” 
- Hilmi ÇETİN

Mehmet Güleç’e su konulu yanıt

“2/11/2015 köşenizdeki ‘Sadece ve sadece suyumuzu istiyoruz’ başlıklı okurunuz Mehmet Güleç’e ait yakınma incelenmiştir.
BUSKİ’de abonelik işlemi yürürlükteki 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yürütülmektedir. İmar Kanunu’nun 31. maddesinde ‘İnşaatın bitme günü, kullanma izninin verildiği tarihtir. Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılarda izni alınıncaya kadar, elektrik su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandırılmazlar. Ancak kullanma izin alan bağımsız bölümler bu hizmetlerden istifade ettirilir’ denilmektedir. 
Ayrıca aynı kanunun geçici 11. maddesinde ‘Maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara, yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğalgaz gibi altyapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine, kullanma izni alınıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu grubu dikkate alınarak geçici olarak su ve/veya elektrik bağlanabilir. 
Ancak yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 12/10/2004’ten önce yapılmış yapılarla ilgili olarak uygulanmaz’ denilmektedir. 
Binanın yapı durumu söz konusu İmar Kanunu hükümlerine uyarsa yapıya su verilmektedir. Aksi durumda binaya su aboneliği tesis edilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.”
Büyükşehir Bld. Basın 
Halkla İlşk. Şb. Md.

100.Yıl’dan bir yakınma

“Özlüce 100.Yıl Mahallesi’nde oturuyoruz.
100.Yıl Camisi’nin yanından Tofaş Lisesi’ne kadar olan Lavanta Sokak çok karanlık hiç aydınlatma ve kaldırım yok. Karanlıkta ağaçların arasında bazıları olumsuz davranışlı kişileri de görüyor ve ürküyoruz. Lütfen bu sokak aydınlatılsın ve kaldırımlar da yapılsın. Saygılar.”
Mah. sakini Nihat Adam