Erdal ABİ

Erdal ABİ

erdalozdur@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
O yolda kaza olmaz garantisi var mı?..
29 Eylül 2014 Pazartesi, 07:55
Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla bir süre önce yapılıp hizmete açılan İnkaya-Dobruca arasındaki yeni bağlantı yolunda birincisi 28 Ağustos 2014'te, ikincisi ise 31 Ağustos'ta olmak üzere iki ayrı trafik kazası meydana gelmişti.
Hatırlanacağı gibi bu kazalarda toplam beş kişi yaşamını yitirmiş ve otuzsekiz kişi de yaralanmıştı.

Olayın ardından İnşaat Mühendisleri Odası(İMO) Bursa Şubesi ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Bursa Şubesi'nin ardından Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şubesi de kaza ve ölümlerle gündeme gelen Odunluk-İnkaya bağlantı yoluyla ilgili inceleme yaparak teknik bir rapor yayınlamışlardı. 
Raporda; teknik noksanlıklar dile getirilmiş ve sonuçta adeta bir ölüm yolu haline gelen bu güzergahın hatalar düzeltilinceye ve eksikler tamamlanıncaya kadar araç trafiğine kapatılması gerektiği kanaatine varılmıştı.
Bu şekilde belirtilen kanaat sonrası bilimsel olarak tespit edilen hata ve eksiklikler giderildi mi bilemiyoruz?.. 
Ama anılan yolun girişine konulan tabela (fotoğrafta) ile çözüm bulundu ise bu geçici bir çözümden öte gitmeyecektir.. 
Anılan yolda küçük araçların da kaza yapmayacağının garantisini kim verebilir? 
Saygılarımla..
Ali ÖNER

***
 

ARTIK 'KALDIRIM(!) AÇILIMI' BEKLİYORUZ

"Osmangazi ilçesinde yeralan Küplüpınar Mahallesi, Dr. Sadık Ahmed Caddesi'ne dikkat çekmek istiyorum. 
Bu caddede otopark yetersizliği nedeniyle gün içerisinde araç sahipleri araçlarını kaldırım kenarlarına park edip dururlar hep. 
Dolayısıyla yaya olarak kaldırımı kullanabilmek imkansız hale gelir.. Ana yoldan gitmek isterseniz bir araba genişliği açıktan yürümelisiniz. 
Peki ya yürüyemiyorsanız?!.."
İşte size bir fotoğraf. Engelli kardeşimiz iki arada bir derede kalmış. Kaldırımın kıyısına park eden aracın solundan gitmek istese yola çıkacak ve olası bir kazaya sebebiyet verebilecek, kendisi zarar görecek. 

Kaldırıma çıkma şansı zaten yok. Kaldırımlarımız eski, kaldırımlarımız bakımsız. Engelliler için ve bebek arabası ile kaldırımdan gitmek isteyenler için çekilir çile değil bu kaldırımlar. 
Konuyla ilgili Osmangazi Belediyesi'nden tabir-i caizse artık 'kaldırım açılımı' bekliyoruz. Saygılarımla..."
Hasan Can ATIŞ

***


ALO, BURASI BÜYÜKŞEHİR

"9/9/2014 tarihli Bursa Hakimiyet Gazetesi'nde yayınlanan köşenizde yer verdiğiniz  okurunuz Muhtar Bay'a ait 'Biz yol, otobüs değil; nefes almak istiyoruz' başlıklı şikayet yazısı ilgili birimler tarafından incelenmiştir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Kent Katı Atık Depolama Sahası, 20 milyon ton nihai depolama kapasitesiyle 2025 yılına kadar Bursa şehrinin katı atıklarının depolanması hizmetinin yürütülmesi amacıyla planlanmış ve mevcut yürürlükteki mevzuat çerçevesinde işletilmektedir. 
Kent Katı Atık Depolama Sahası kaynaklı ve yüksek kirlilik yüküne sahip katı atık süzüntü sularının arıtılarak toprağın, yeraltı ve yüzey sularının kirlenmesinin önlenmesi amacıyla Süzüntü Suyu Arıtma Tesisi'nin ilgili kurumumuz BUSKİ tarafından yapılması Bursa Büyükşehir Belediyesince talep edilmiştir.     
Tesis, 2020 yılı için 500 m3/gün ve 2030 yılı için 1.000 m3/gün çöp süzüntü suyunun arıtılmasını sağlayacak kapasitede projelendirilmiş olup, birinci aşama, 2004 yılında tamamlanarak işletmesi sürdürülmektedir.   
Tesise giriş pompa istasyonu ile verilen çöp süzüntü suyu, aerobik ve fakültatif havuzlarda büyük ölçüde arıtıldıktan sonra ardışık kesikli reaktörlerle istenilen çıkış suyu kriterlerine getirilip, kanalizasyon sistemi ile Batı Atıksu Arıtma Tesisi’ne iletilerek tekrar arıtmaya tabii tutulmaktadır. 
Tesiste oluşan atık çamur ise istenilen katılık oranına getirilerek Kent Katı Atık Depolama Sahasına gönderilmektedir. 
Çöp süzüntü suyunun arıtılmasında kullanılan işlemler performansı kanıtlanmış teknolojiler olup, çevreye olumsuz etkisi bulunmamaktadır. 
Ayrıca tesis ve çevresinde oluşabilecek kokunun giderilmesi amacıyla 2012 yılı itibariyle sıvı dezenfektan maddeler ile dezenfeksiyon çalışmaları başlanılmış, 2013 yılı itibariyle de tesis ve çevre alanları ile Geçit Atıksu Pompa İstasyonu çevresinde çalışmalar genişletilerek devam etmektedir.  
Bölgede bu konudaki şikayetlere sebep olan koku kaynaklarının değerlendirilmesinde çevre bölgelerde bulunan ve kanalizasyon hattına bağlı olmayıp alıcı ortamlara deşarj yapan endüstriyel tesisler, sanayi bölgesi gibi kirleticiler ve özelikle bölgeden geçen dere kaynaklı meydana gelen koku oluşumu ile Kent Katı Atık Depolama Alanı kaynaklı oluşabilecek koku da dikkate alınmalıdır. 
Bilgilerinize sunar iyi çalışmalar dileriz."
Büyükşehir Bld.Basın  Halkla İlşk. Şb. Md.