Erdal ABİ

Erdal ABİ

erdalozdur@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Yıldırım Belediyesi'nin sevindiren duyarlılığı
31 Ekim 2017 Salı, 07:39

"27/10/2017 tarihli köşenizde yer alan 'UNESCO Dünya Mirası'nın İçler Acısı Görüntüleri' başlıklı, Yıldırım Külliyesi'nin duvarlarına kötü niyetli kişilerce sprey boya ile zarar verildiğini ifade eden okurunuz Hasan Harcıoğlu'nun şikayeti ivedilikle incelenmiştir.

Yazıda bahsi geçen şikayet üzerine Belediyemiz YIL-GÜZEK (Yıldırım Güzelleştirme Ekibi) tarafından müdahale edilerek, tarihi dokuya zarar vermeden, külliye duvarlarında özel silme işlemi uygulanmıştır. (fotoğraflarda)
Bilgilerinize sunarız." Yıldırım Bld. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.

Su faturalarına detaylı açıklama

"30.10.2017'de Oktay Gültekin imzasıyla yayınlanan yakınmaya 'aynı konuda' daha önceden gönderilen şu açıklama 'tekrar' gönderildi.
"Su-Atıksu fiyat tarifeleri BUSKİ Gn. Kurulu'nca onaylanıp yürürlüğe konuluyor. Abonelerimize mevzuat gereği su,atıksu bedeli, bakım, çevre temizlik vergisi ve katı atık toplama-taşıma bedeli, 3065 sayılı KDV Kanunu'na göre tahakkuk ettiriliyor.
Hesap kalemleri Gn. Md.'müz gelirleri; Çevre Temizlik Vergisi, 2464 sayılı Bld. Gelirleri Kanunu'nun uygulaması. Sadece konut aboneleri için su tüketim miktarları esas alınıp m3 başına hesaplanıyor. Bld. Gelirleri Kanunu'nun Genel Tebliği ile 2017 yılı için birim fiyatı m3 başına 0,28 TL. Konutlara ait çevre temizlik vergisi mevzuat gereği Kurumumuzca su faturasıyla tahsil edilip daha sonra ilgili belediyelere aktarılıyor.
Katı Atık Toplama-Taşıma Bedeli, 27/10/2010'da 27742 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe giren, Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulamasıdır.
Katı atık toplama-taşıma bedeli, söz konusu yönetmeliğe dayanılarak, 17/5/2012'deki 483 nolu Bursa Büyükşehir Bld. Meclisi'nce belirlenerek uygulamaya konulmuştur. Katı atık toplama-taşıma bedeli mevzuat gereği, Kurumumuzca su faturası ile tahsil edilmekte ve takiben ilgili belediyelere aktarılıyor. Bu kapsamda 7.93 TL olarak uygulanmakta olan katı atık bedeli tarifesi; 23/5/2017 tarih ve 2016/1098 2017/247,572 Esas, 1521 sayılı Bursa Büyükşehir Bld. meclis kararıyla ilçeler bazında; konut ve işyeri sınıflamasında, 5.00 TL ile 27.00 TL' ye kadar değişen tutarlarda yeniden belirlenip onaylanmış, 1/7/2017'de uygulamaya geçilmiştir.
Buski Tarifeler Yönetmeliği'nin Aylık Bakım Bedeli başlıklı 23.1. Maddesi "Her türlü bakım işleri için abonelerden aylık olmak üzere abonenin tabi olduğu su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesi (0,5m3) miktarı karşılığı bakım ücreti alınır" şeklinde hüküm var. Abonelerimize bakım bedeli bu düzenlemede tahakkuk tahsil yapılıyor. Abonelerimizden sayaç yenileme gibi hizmetlerden ayrıca ücret alınmıyor.
Atıksu (Kullanılmış suları uzaklaştırma) bedeli, Kuruluş Yasamız olan 2560 sayılı yasanın 13. ve 23. maddeleri ile bu maddelere göre düzenlenen Tarifeler Yönetmeliği'ne göre tahsil ediliyor. Mesken abone grubunda su bedelinin %15'i, işyeri aboneliklerinde su bedelinin %40'ı atıksu bedeli olarak hesaplanıyor. KDV 2/11/1984 tarih 18563 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 3065 sayılı KDV Kanunu uygulamasıdır. Su ve atıksuda %8 KDV. katı atık toplama ve bakım bedelinde %18 KDV uygulanıyor. Ç.T.V, KDV'ye tabi değildir.
Ayrıca su ve atıksu fiyat tarifeleri; Buski Gn. Kurul Kararı'na istinaden, her ay TÜİK'çe açıklanan TÜFE'ye göre güncelleniyor.
Uygulamalar kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yapılıyor. Mevcut uygulamalarda değişiklik öngören yeni bir yasal düzenleme bulunmuyor.
Bilginize sunar, iyi çalışmalar dileriz." Büyükşehir Bld. Basın Halkla İlşk. Şb. Md.

Beşyol kavşağı çile kavşağı

"T-2 tramvay hattı inşaatı yüzünden Gençosman ve Metro Market önü 'U' dönüşleri kapatıldığından şehir merkezinden gelip İstanbul yönüne veya tam tersi yöne dönecekler için tek seçenek şu anda Beşyol sinyalize kavşağı oldu.
Raylı sistem başlamadan önce bile ana arterlere 45 saniye yanan yeşil ışık yetersiz iken şimdi raylı sistem yüzünden gelen ekstra yük trafiktekilere saç baş yolduruyor.
Beşyol'a yapılacak köprülü kavşağın bitmesine daha bir sene var. Bu aşamada köprülü kavşak bitene kadar geçici olarak Beşyol kavşağının 5 m. ilerisi ve gerisine şu an üzerinde raylı sistem inşaatı olmayan yeşillik kısma her iki yön için kontrolsüz dönüş cepleri yapılır ise en azından köprülü kavşak bitene kadar bizlere nefes aldıracağı kanısındayım.
Mevcut kavşak sinyalizasyon olarak ana arteri kestiğinden ilave bir sinyale gerek olmayacaktır. Saygılarımla." Serkan Öztürk

Aydınlatmalar kuvvetli ama neden çalışmıyor?

"Bursa Terminali çıkışındaki raylı sistem inşaatı yüzünden trafik yoğunluğu çok artan köprülü kavşak iş çıkışlarında saat 19 civarında kış etkisi ile zifiri karanlıkta.
Kavşak üzerinde 4 ana aydınlatma direğinde gerçekten güzel projelendirilmiş kuvvetli aydınlatma sistemi var ama çalışmıyor. En yoğun saatte araçlar 2-3 şerit halinde dönmeye çalıştığı bu kavşakta dönüşte farlar sadece araç yönünü aydınlattığından yandan gelenleri görmek karanlıkta çok zor.
Yetkililere ulaşma konusunda yardımınızı rica eder, iyi çalışmalar dilerim." M.Ö