Ersel PEKER

Ersel PEKER

erselpeker@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
883 milyon dolar ihracat yapıyorsun ama…
28 Mart 2015 Cumartesi, 08:21
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’nce, “Sağlıklı Yaşamak İçin Havanı Koru” projesi kapsamında İnegöl’de verilen seminerde vahim bir tablo ortaya çıkmış.
Her ne kadar vahim desek de toplum tarafından bilinen bu duruma bilimsel olarak da yetkililerce açıklık getirilmiştir.
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanvekili Esra Eser, “İnegöl’ün en temel çevre sorunu hava kirliliği. Kanser vakaları İnegöl’de de artış gösteriyor”
Vahim olan da budur işte…
İnegöl’de hava kirliliğine neden olan en önemli unsur sanayi kuruluşlarının bazılarının sorumluluklarını yerine getirmeyişidir.
Bu durumda adama sormazlar mı, 883 milyon dolar ihracat yapmakla gururlanarak zenginliğinize zenginlik katan siz İnegöllü işadamları, insanların ölümlerine sebep verecek şekilde kirlilik yaratmaya hakkınız var mı?
İnanın ki bunu, sorumlu kurumlar ne yazık ki soramıyorlar.
Şayet sormuş olup sorumluluğunu yerine getirmeyen işletmelere yaptırım uygulayacak cesareti gösterebilmiş olsalardı kirlilik, İnegöl’deki insanların yaşamlarını tehdit edecek bu boyutlara gelmesi önlenmiş olurdu.
İnegöl’ün temel sorunu sanayi kaynaklı hava kirliliğinin fabrika bacalarından çıkan kimyasal gazlar, toz ve duman en önemli kirletici etkiler olarak gösteriliyor.
Halbuki, sanayi kuruluşları doğadan aldıklarının karşılığını doğaya tekrar geri vermelidirler.
Bunlar, arıtma tesislerinin kurulması, sanayi tesislerinin bacalarına filtre takılması, yeşillendirme çalışmalarının yapılması, temiz enerji kaynaklarının kullanılmasıdır.
Ayrıca, trafikten kaynaklanan hava kirliliği durumu da vardır.
Her geçen gün artan taşıt miktarı ve bu taşıtların yakıtlarının oluşturduğu duman ve gaz, hava kirliliğinin önemli sebeplerinden birini oluşturmaktadır.
Bir diğer unsur da insan kaynaklı faaliyetlerdir…
Özellikle kış aylarında ısınma faaliyetlerinin başlaması ile ortaya çıkar.
Kalitesiz yakıt kullanımı, bacaların ve kazanların yeterli temizlenmemesi, nüfus artışı ısınmadan kaynaklanan kirliliğin en önemli sebepleridir.
Seminerde dikkat çeken bir husus da hava kirliliğinin etkilerinin zaman içerisinde zehirlenme, kansere neden olma, doğum bozuklukları, gözlerin tahriş olması, solunum sistemi rahatsızlıkları, bronşit ve virüs enfeksiyonlarına hassasiyetin artması, kalp hastalıklarına zemin hazırlaması, kronik astımın şiddetlenmesi vurgusu yapılmasıdır.
Bunların birçoğunu kontrol etmekle sorumlu kurum ve kuruluşlar kadar toplum olarak bizim de üzerimize düşün görevler olduğunu ve sağlıklı yaşamak için havamızı korumamız gerektiğini unutmamalıyız.