Bursa Hakimiyet

M. LÜTFI TAŞÇI


İSLAM’DA CIHAD VE I’LAY-I KELIMETULLAH

24 Ekim 2016, Pazartesi
İslam’da cihad kelimesinin farklı anlamları vardır. Kelime olarak cihad; çaba, gayret, cehd gibi anlamlara gelir. Cihad denilince genelde düşmanla savaş akla gelir. Düşman ise sadece savaşılan bir topluluk değildir. Şeytan ve nefis de insanın düşmanıdırlar....

AKILLI VE GÜÇLÜ INSAN, NEFSINI YENENDIR

21 Ekim 2016, Cuma
Yüce Allah (c.c) Yusuf suresi 53. ayette: “…nefis aşırı derecede kötülüğü emreder…” buyurmaktadır.  Hepimiz nefis taşıyoruz. Nefis sahipleri olarak, kendimizi sorgulamalıyız. Hesaba çekilmeden evvel, kendimizi hesaba çekmeliyiz. Nefsimizle sık sık yüzleşmeliyiz. Nefsimizi arındırmalıyız. Yüce Allah...

HAZ VE HIRSIN PEŞINDEN KOŞMAYIN

19 Ekim 2016, Çarşamba
Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki; bir tarafta açlık ve yokluk içinde yaşam mücadelesi verenler, diğer tarafta sorumsuz ve ölçüsüz bir biçimde tüketenler. Bir tarafta bir tas sıcak çorbaya hasret kimsesizler, diğer tarafta bitmek bilmeyen istek...

İNSANLIK YERLERDE

17 Ekim 2016, Pazartesi
Beden ve ruhtan oluşan insanın hayatına anlam katan birçok değer vardır. Bunlardan biri de manevi sorumluluktur. Manevi sorumluluk sahibi olan insanlar paylaşma, dayanışma, sevgi, şefkat ve infak duygularına sahiptirler. Manevi sorumluluk sahibi olan bir insan,...

DÜNYA HAYATI GEÇICI

14 Ekim 2016, Cuma
Fanilik; “ölümlü, geçici olmak” demektir. İslam’a göre Allah’ın dışında her şey fanidir. Bu gerçek Kur’an-ı Kerim’de şöyle zikredilir: “Yeryüzünde bulunan her şey fanidir. Ancak yüce ve cömert olan Rabbinin varlığı bakidir.” (Rahman,26-27) Dünya hayatı geçicidir....

FITNE DÖNEMLERINDE NASIL HAREKET EDILMELI?

12 Ekim 2016, Çarşamba
Kur'an-ı Kerim'de farklı anlamlarda kullanılan "FİTNE" kelimesi aynı zamanda "İMTİHAN" anlamına gelir. Hepimiz imtihan dünyasındayız. Kimimiz mal ve mülkümüzle, kimimiz canımız ve evlatlarımızla, kimimiz de korku ve açlıkla imtihan oluyoruz. Bir imtihanımız da fitneye karşı...

AŞURE GÜNÜ

10 Ekim 2016, Pazartesi
Yarın  “Aşure Günü”     Muharrem ayının 10. günü “Aşure Günü”dür.  Muharrem ayı ve aşure Günü, Müslümanlar için çok önemli ve değerlidir. Muharrem ayı ve Aşure Günü’nde oruç tutmak çok faziletlidir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) bu konuda...

KIBLEMIZ BELLI MI?

07 Ekim 2016, Cuma
"Bu adamın kıblesi belli değil" sözü halk arasında özellikle sahtekar, düzenbaz, iki yüzlü...vb kişiler için söylenir.  Kıblesi belli olmak ne demektir? Kıblesi belli olmak; bir duruşun adıdır. Bir tavrı belli etmenin, bir kararlılığı ortaya koymanın...

KALBI IŞGAL EDEN SIYAH NOKTALAR

05 Ekim 2016, Çarşamba
İslam bir rahmet dinidir. Kur'an-ı Kerim bir hidayet ve rahmet kitabıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) alemlere rahmet bir peygamberdir. Müslüman bir işe "BİSMİLLAHİRRAHMANİRRA-HİM" diyerek başlar. Yani ALLAH'ın rahman ve rahim sıfatlarını zikreder. Kur'an-ı Kerim'de mecazi anlatımlar...

CAMI VE KITAP MEDENIYETI

04 Ekim 2016, Salı
Medeniyetleri din kurar. Günümüzün en önemli, anlamlı ve hakiki medeniyeti “İslam Medeniyeti”dir. İslam medeniyeti bir kitap medeniyetidir. İslam medeniyeti “oku” emri ile başlamıştır. İslam medeniyetinde okumak önce Rabbimizi ve kendimizi bilmektir. Sonra da kainattaki yaratılmış...