M. Lütfi TAŞÇI

M. Lütfi TAŞÇI

lutfitasci@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Abdullah b. Ümmü Mektum
11 Mayıs 2015 Pazartesi, 06:55
10-16 Mayıs tarihleri arası “Dünya Engelliler Haftası”dır.
11 Mayıs yani bugün “Görme Engelliler Günü”dür. 
Peygamberimiz; Kureyş’in ileri gelenlerinden Ümeyye b.Halef, Ebu Cehil (Amr b. Hişam), Utbe b.Rabia’ya İslam’ı anlattığı bir sırada âmâ olan Abdullah ibni Ümmü Mektum gelerek “Ya Resulallah! Allah’ın sana öğrettiklerinden bana da öğret.” dedi. Resulullah (s.a.s) cevap vermedi.
Abdullah b. Ümmü Mektum, Peygamberimize tekrar seslendi. Resulullah (s.a.v) ona aldırmayıp yüzünü buruşturdu ve Kureyşlilerle sohbet etti. Peygamberimiz sözünü bitirip kalkacağı sırada vahiy geldi: “(Peygamber), yanına âmâ geldi diye yüzünü ekşitti ve çevirdi. Nereden bileceksin, belki de o günahlarından arınacaktı! Yahut o öğüt alacak ve o öğüt kendisine fayda verecektir.
Öğüde ihtiyaç duymayan kimseye gelince, sen ona yöneliyorsun. Oysaki onun temizlenip arınmasından sen sorumlu değilsin. Fakat koşarak ve (Allah’tan) korkarak sana gelenle de ilgilenmiyorsun.” (Abese 1,10)
Peygamberimiz (s.a.s) bu ilahi ikazdan sonra Abdullah b. Ümmü Mektum’u ne zaman görse çok ikram ve iltifatta bulunur ve : “Ey Rabb’imin beni ikazına sebep olan kardeşim” diyerek onun gönlünü alırdı.
Abbdullah b. Ümmü Mektum, Peygamberimiz (s.a.s)’den Kur’an ayetlerini dinlemek suretiyle ezberlemiş ve hafız olmuştur. Peygamberimiz onu Bilal-i Habeşi ve Ebu Mahzûre ile birlikte Mescid-i Nebevi’de müezzinlikle görevlendirmiştir. 
İslam’da özürlülerle ilgili çeşitli hükümlerin belirlenmesi, Abdullah İbn Mektum’un sayesinde mümkün olmuştur. Görme engelli olmasından dolayı muaf tutulmasına rağmen, Hz. Ömer döneminde İran’ın fethine katıldı ve şehit oldu.