M. Lütfi TAŞÇI

M. Lütfi TAŞÇI

lutfitasci@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Aşure orucu
21 Ekim 2015 Çarşamba, 08:19
Bugün Muharrem ayının 8. günü. İki gün sonra (Cuma günü) Muharrem ayının 10. günü. Yani “Aşure Günü”
Muharrem ayı ve aşure günü, Müslümanlar için çok önemli ve değerlidir. Muharrem ayı ve aşure gününde oruç tutmak çok faziletlidir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) bu konuda şöyle buyurmuştur:
“Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazdan sonra en faziletli namaz da gece (teheccüd) namazıdır.”
Bir başka hadisi şerifte de şöyle buyrulmuştur:
“Aşure günü orucunun, önceki yılın günahlarına kefaret olacağını Allah’tan umarım.”
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) Medine’ye hicret ettikten sonra, oradaki Yahudilerin oruç tuttuklarını öğrendi. “Bu ne orucudur?” diye sordu. Yahudiler: “Yüce ALLAH’ın bugün Hz. Musa (a.s)’ yı Firavun’un elinden kurtardığı gündür. Biz bu sebepten dolayı oruç tutuyoruz” diye cevap verdiler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (s.a.s): “Biz Musa(a.s)’ya sizden daha yakınız” diyerek bu günde oruç tuttu ve ashabına da oruç tutmalarını emretti.
Peygamber Efendimiz (s.a.s) Yahudilere benzememek için aşure gününden bir gün öncesini ve sonrasını yani Muharrem 9-10-11. günleri oruç tutulmasını tavsiye etmiştir. Aşure gününden bir gün öncesi yani Muharrem ayının 9 ve 10. günlerinde ya da aşure günü ve sonrası günde yani Muharrem ayının 10 ve 11 . günlerinde de oruç tutulabilir. İbni Abbas (r.a) bununla ilgili şöyle bir hadisi rivayet eder: “Aşure günü oruç tutun, fakat Yahudilere muhalefet edin. Ondan (aşure gününden) bir gün önce veya bir gün sonrayı oruçla geçirin.”
Bu gece sahura kalkalım. Muharrem ayının 9, 10 ve 11. günlerinde oruçlu olmaya büyük önem verelim. Muharrem ayının ve aşure gününün feyz ve bereketinden, ihsan ve ikramından bolca istifade etmeye gayret edelim.
Aşure gününün insanlık tarihinde önemli, İslam tarihinde ise siyasi bir yönü vardır. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in torunu Hz. Hüseyin (r.a) “KERBELA” da şehit edilmiştir. Hicri 61 Muharrem 10 tarihinde (Miladi 680) yaşanan bu üzücü olay, bütün müminlerin gönüllerinde derin yaralar, silinmez izler bırakmıştır. 
“KERBELA” konusunu cuma günü yani “aşure günü” kaleme alarak  siz değerli okurlarımın istifadelerine sunacağım inşallah.