M. Lütfi TAŞÇI

M. Lütfi TAŞÇI

lutfitasci@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Bazı peygamberlerin meslekleri
08 Ekim 2014 Çarşamba, 07:26
İnsanlık tarihine baktığımız zaman peygamberler dahil herkesin bir iş yaptığını ve emeklerinin karşılığını almak için çalıştıklarını görürüz. Her peygamber bir meslek sahibidir ve mesleklerinde en iyi olmanın öncüleri ve örnekleridirler. 
İçinde bulunduğumuz hafta “Ahilik ve Kültür Haftası”dır. Ahiler, bütün peygamberlerin birer sanat sahibi olduklarına inanırlar. Her sanat erbabı, bir peygamberi kendisine pir edinmiştir. Bazı peygamberlerin meslekleri şöyledir:
Hz. Adem (a.s) ziraatçı,
Hz. Şid (a.s) dokumacı,
Hz. İdris (a.s) terzi,
Hz. Nuh (a.s) marangoz, denizci,
Hz. İbrahim (a.s) mimar,
Hz. Davud (a.s) demirci, komutan
Hz. Süleyman (a.s) devlet başkanı ve madenci,
Hz. İlyas (a.s) iplikçi, dokumacı,
Hz. Lokman (a.s) hekim,
Hz. İsa (a.s) seyyahların piri,
Hz. Hud (a.s) tüccar,
Hz. Salih (a.s) hayvan tüccarı
Hz. İsmail (a.s) mimar, 
Hz. İshak (a.s) çoban,
Hz. Eyyub (a.s) ziraatçi,
Hz. Yusuf (a.s) mucid, maliyeci,
Hz. Yunus (a.s) balıkçı,
Hz. Zülkifl (a.s) fırıncı,
Hz. Harun (a.s) hatip,      devlet adamı,
Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) tüccar.

Ahilik

Ahilik; Anadolu’daki esnaf ve sanatkarlar birliğine verilen addır. Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran’dır. Ahilik; Anadolu’da Müslüman Türkler tarafından teşkilatlandırılarak yüzyıllarca yaşatılan bir müessesedir. 
Ahiliğin temelinde kardeşlik, dürüstlük, sevgi ve saygı vardır. Ahilik “kardeşlik” demektir. Ahilikte temel amaç; her yönüyle “ahlaklı, kamil, donanımlı insan” yetiştirmektir.
Ahilik teşkilatları bir kültür ve terbiye ocaklarıdır. Bulunduğu beldeye dışarıdan gelen misafir ve yabancıların sığınağıdır. Ahi ocağının her zaman ocağı tüter. Buraya uğrayan aç ve açıkta kalmaz. Ahilik bir “ahlak okulu”dur. Bu ahlak okulları aynı zamanda meslek edindirme okullarıdır. 
Ahilik ocağında yetişen gençlere verilen derslerin başında, kendisinden önce başkasını düşünme terbiyesi verilir. İnsan sevgisi aşılanır. Ahiler “komşusu açken tok yatan bizden değildir” anlayışını hayatlarına hakim kılarlar.
Ahilikte sosyal dayanışma önemli bir yer tutar. Ahiler mensubu oldukları mesleği en iyi şekilde icra ederler. Ahiler çıraklarını ahlaklı ve donanımlı yetiştirirler. Helalinden kazanmaya özen gösterirler. Meşru kazanca önem verirler. 
Ahilik teşkilatında dürüstlüğe çok önem verilir. Bir ürün değerinden fazlasına satılamaz. Kazanç kesinlikle alınteri, göz nuru ve el emeği karşılığında elde edilir.

Ahilik teşkilatında bazı şartlar

Ahilik teşkilatına mensup olanlar şu şartları taşımakla mükelleftirler:
- Eli açık olmalı yani cömert olmalı
- Kapısı açık olmalı yani konuksever olmalı
- Sofrası açık olmalı yani açları doyurmalı
- Gözü kapalı olmalı yani kimseye kötü bakmamalı
- Dili bağlı olmalı yani kötü söz söylememeli
- Beli bağlı olmalı yani kimsenin namusuna göz dikmemeli
- Dinine ve vatanına bağlı olmalı 

BESOB

Ahilik teşkilatlarının yüklendiği misyonu günümüzde “Esnaf ve Sanatkârlar Odaları” nın aldığını (veya alması gerektiğini) düşünüyorum. Şehrimizde de bu şerefli görevi “Esnaf Teşkilatı” olan “Bursa Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği” yüklenmiştir.
Bursa Oto Tamircileri Odası tarafından hazırlanmış olan ve çok beğendiğim şu yazıyı sizlerle paylaşmak istedim. Yazının başlığı “AHİLİK NASİHATİ”
1-Haram yeme, haram içme, harama bakma
2-Doğru, sabırlı, dayanıklı ol. Yalan söyleme
3-Dünya malına tamah etme, kanaatkâr ol
4-Eksik tartma, yanlış ölçme, kimseyi aldatma
5-Büyüklerinden önce söze başlama
6-Kuvvetli ve üstün durumda iken affedici, hiddetli iken yumuşak davranmasını bil.
7-Kendin muhtaç iken bile, başkasına verecek kadar cömert ol.