M. Lütfi TAŞÇI

M. Lütfi TAŞÇI

lutfitasci@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Cenaze namazı
16 Şubat 2015 Pazartesi, 07:17
Cenaze namazı bir ibadettir. Cenaze namazı cemaatle kılınan, rüku ve secdesi olmayan dört tekbirli bir namazdır. Cenaze namazı Allah’a hamd, Resulullah’a salavat, ölüye duadır. 
“Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı?” sorusuyla çok sık karşılaşıyorum. Cenaze namazı abdestsiz kılınmaz.
Cenaze namazı şöyle kılınır:
Abdestli olarak cenazeye ve kıbleye yönelik saf tutulur. Cenaze erkek ise; “Niyet ettim Allah rızası için şu erkek kişinin” eğer cenaze kadın ise “şu kadın kişinin” eğer cenaze erkek çocuk ise “şu erkek çocuğun” eğer cenaze kız çocuğu ise “şu kız çocuğun” namazını kılmaya diye niyet edilir.
İmam efendi “Allahü ekber” diyerek tekbir alır ve cemaat de tekbir alarak imama uyar. Eller göbek hizasının altında bağlanır. İmam ve cemaat içinden “Sübhaneke” duası “ve celle senaüke” ilavesiyle okunur. Eller kaldırılmadan “Allahü ekber” diyerek ikinci tekbir alınır. Sonra sessizce “Salli” ve “Barik” duaları okunur. Yine eller kaldırılmadan “Allahü ekber” diyerek üçüncü tekbir alınır. Cenaze duası okunur. (Erkek, kadın, erkek çocuk, kız çocuk için ayrı cenaze duaları vardır). Cenaze duasını bilmeyen “Fatiha” suresini okur. Fatiha suresini de bilmeyen bildiği başka bir duayı okuyabilir. Sonra yine eller kaldırılmadan “Allahü ekber” diyerek dördüncü ve son tekbir alınır. Sağa ve sola selam verilerek cenaze namazı kılınmış olur.
Cenaze için dua etmemiz konusunda Peygamber Efendimiz (s.a.s) buyuruyor ki:
“Cenaze namazı kıldığınız zaman, ölü için içtenlikle dua edin.”
Bir başka hadisinde de ölen kişilerin kötülüklerini değil, iyiliklerini konuşmamızı tavsiye den Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“Ölülerinizin güzel işlerini yad ediniz, kötü taraflarını dile getirmeyiniz.”
Bir cenaze namazına iştirak eden kimse, Müslüman kardeşine karşı son görevini yapmış ve sevap kazanmış olur. Bu sevabı Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle bildiriyor:
“Her kim cenaze namazında hazır bulunur ve namazı kılarsa ona bir kırat vardır. Her kim cenaze defnedilinceye kadar cenazede hazır bulunursa ona da iki kırat vardır.” Orada bulunanlar “iki kırat nedir?” diye sordular. Peygamberimiz (s.a.s) : “iki büyük dağ gibi ecir” diye cevap vermiştir. (İki büyük dağ gibi ifadesi, sevabın çokluğunu beyan etmekte temsili bir anlatımdır.)

Kadınların cenaze namazı kılmaları

Yukarıda da bahsettiğim gibi, cenaze namazı bir ibadettir. Cenaze namazının bir ibadet olması itibariyle, bu görevin yerine getirilmesi konusunda kadın ve erkek ayrımı yoktur.
Kadınlar cenaze namazına iştirak edebilirler. Ancak namaz kılarken erkeklerin arasında değil, erkeklerden ayrı uygun bir yerde durmaları gerekir. Erkeklerin arasına karışmamaları gerekir. Namaz esnasında saf tutma şekli bellidir. Peygamber Efendimiz (s.a.s), namaz saflarını önce erkekler, sonra erkek çocuklar ve en arkada da kadınlar olmak üzere düzenlemiştir. Hz. Peygamber (s.a.s)’in düzenlemesine aykırı hareket etmemek gerekir.