M. Lütfi TAŞÇI

M. Lütfi TAŞÇI

lutfitasci@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Cenazede alkış ve ıslık
24 Ağustos 2015 Pazartesi, 07:09
Müslümanların birbirleri üzerinde hakları vardır. Bu gerçeği Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor:
“Müslüman’ın Müslüman üzerinde hakkı altıdır: Karşılaştığında selam vermek. Davet ettiğinde icabet etmek. Nasihat istediğinde öğüt vermek. Aksırdığı zaman “YERHAMÜKALLAH” demek. Hastalandığında ziyaret etmek. Cenazesine iştirak etmek.”
Geçtiğimiz perşembe günü şehrimizde “şehit cenazesi” vardı. “İğne atsan yere düşmez” sözünün yaşandığı kalabalığın arasında yerimi aldım. Hem cenaze namazı öncesinde hem de namaz kılındıktan sonra bazı kişilerin cenazeyi alkışladıklarını ve ıslıkladıklarını gördüm. Bu tür hareketlerin dini ve örfi hiçbir dayanağı yoktur. Yabancı kültürlerden gelen yanlış bir davranıştır.
Cenaze törenlerinde alkış tutmak, ıslık çalmak, zılgıt çekmek, tezahürat yapmak caiz değildir. Cenazenin ardından “TEKBİR” getirmek ve “FATİHA” okumak veya Kur’an’dan ayetler okumak gerekir. Doğru olan budur.
Bir yanlışı daha aydınlatmak istiyorum. Bazı kişiler cenaze namazının abdestsiz kılınabileceğini duymuşlar ve şöyle soruyorlar: “cenaze namazı abdestsiz kılınır mı hocam?” Cevap; CENAZE NAMAZI ABDESTSİZ KILINMAZ.
Cenaze namazı bir ibadettir. Cenaze namazı cemaatle kılınan, rüku ve secdesi olmayan dört tekbirli bir namazdır. Cenaze namazı Allah’a hamd, Resulullah’a salavat, ölüye duadır. 
Cenaze namazı şöyle kılınır:
Abdestli olarak cenazeye ve kıbleye yönelik saf tutulur. Cenaze erkek ise; “Niyet ettim Allah rızası için erkek kişinin” eğer cenaze kadın ise “kadın kişinin” eğer cenaze erkek çocuk ise “erkek çocuğun” eğer cenaze kız çocuğu ise “kız çocuğun” namazını kılmaya diye niyet edilir.
İmam efendi “Allahü ekber” diyerek tekbir alır ve cemaat de tekbir alarak imama uyar. Eller göbek hizasının altında bağlanır. İmam ve cemaat içinden “Sübhaneke” duası “ve celle senaüke” ilavesiyle okunur. Eller kaldırılmadan “Allahü ekber” diyerek ikinci tekbir alınır. Sonra sessizce “Salli” ve “Barik” duaları okunur. Yine eller kaldırılmadan “Allahü ekber” diyerek üçüncü tekbir alınır. Cenaze duası okunur. (Erkek, kadın, erkek çocuk, kız çocuk için ayrı cenaze duaları vardır). Cenaze duasını bilmeyen “Fatiha” suresini okur. Fatiha suresini de bilmeyen bildiği başka bir duayı okuyabilir. Sonra yine eller kaldırılmadan “Allahü ekber” diyerek dördüncü ve son tekbir alınır. Sağa ve sola selam verilerek cenaze namazı kılınmış olur.
Cenaze için dua etmemiz konusunda Peygamber Efendimiz (s.a.s) buyuruyor ki:
“Cenaze namazı kıldığınız zaman, ölü için içtenlikle dua edin.”
Bir başka hadisinde de ölen kişilerin kötülüklerini değil, iyiliklerini konuşmamızı tavsiye eden Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“Ölülerinizin güzel işlerini yâd ediniz, kötü taraflarını dile getirmeyiniz.”
Bir cenaze namazına iştirak eden kimse, Müslüman kardeşine karşı son görevini yapmış ve sevap kazanmış olur. Bu sevabı Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle bildiriyor:
“Her kim cenaze namazında hazır bulunur ve namazı kılarsa ona bir kırat vardır. Her kim cenaze defnedilinceye kadar cenazede hazır bulunursa ona da iki kırat vardır.” Orada bulunanlar “iki kırat nedir?” diye sordular. Peygamberimiz (s.a.s) : “iki büyük dağ gibi ecir” diye cevap vermiştir. (İki büyük dağ gibi ifadesi, sevabın çokluğunu beyan etmekte temsili bir anlatımdır.)