M. Lütfi TAŞÇI

M. Lütfi TAŞÇI

lutfitasci@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Dua nedir?
18 Şubat 2015 Çarşamba, 07:52
Sözlük anlamı ile dua “çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek” demektir. Dini bir terim olarak ise; insanın bütün benliğiyle Allah’a yönelerek maddi ve manevi isteklerini O’na arz etmesi demektir. 
Dua; İnsanın maddi ve manevi ihtiyacını Yüce Allah’a arz edip, dilek ve niyazda bulunmasıdır. Dua; kulun bütün benliğiyle Allah’a yönelişidir. 
Dua; kulun Allah ile irtibat kurduğu çok özel bir andır. Dua, Allah (cc) ile kul arasında kuvvetli bir bağdır. Kul kendi imkanları ve iktidarıyla erişemeyeceği, elde edemeyeceği her şeyini, kainatın yegane hakimi ve sahibi olan Kadir-i Mutlak’tan ister. İşte bu isteğin adı “dua” dır.

“Amin” sözü ne anlama gelir?

Amin, “kabul buyur” demektir. Dualardan sonra amin deme uygulaması sünnetle sabit olmuştur. Peygamberimiz (s.a.v.): “İmam ‘Amin’ dediği vakit siz de ‘Amin’ deyiniz. Zira kimin ‘Amin’ demesi meleklerin ‘Amin’ demesine denk gelirse, o kişinin geçmiş günahları affolunur.” buyurmuştur. Namazda Fatiha suresi okunduktan sonra “amin” demek de sünnettir.

Dua için özel zaman var mıdır?

İslam dinine göre dua için mutlaka uyulması gereken özel bir zaman ve mekan tahsis edilmiş değildir. Her yerde her zaman dua edilebilir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de: “Akşama ulaştığınızda ve sabaha kavuştuğunuzda, gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde, Allah’ı tesbih edin (namaz kılın). Göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur.” (Rum 17) buyrularak, ibadet ve duanın gün içine yayılmasının önemi vurgulanmıştır. 
Kur’an ve hadislerden anlaşıldığına göre gece seher vaktinde yapılan dualar daha makbuldür. Al-i İmran suresi 16-17. ayetlerde cennetlikler şöyle müjdelenir: “(Onlar) ‘Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru.’ diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde (Allah’tan) bağışlanma dileyenlerdir.”
 Bir başka ayette de şöyle buyrulmuştur: “Onlar, geceleri az uyurlardı. Seher vakitlerinde bağışlanma dilerlerdi.” (Zariyat 17-18)
Ramazan gecelerinde, Arafat vakfesinde, gece vakitlerinde, ezan okunduğu ve kamet getirildiği sıralarda, farz namazların sonunda yapılan duaların kabul edileceği hadis-i şeriflerde beyan edilmiştir.