M. Lütfi TAŞÇI

M. Lütfi TAŞÇI

lutfitasci@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Evden çıkarken okunacak dua
06 Nisan 2015 Pazartesi, 07:41
Evden çıkarken abdestli olalım ve Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in tavsiye ettiği şu duayı okuyalım: “Bismillah, tevekkeltü alallah, la havle ve la kuvvete illa billah” yani “Allah’ın ismiyle (evimden çıkıyorum), Allah’a tevekkül ettim, güç ve kuvvet ancak ALLAH’ındır.”
Bu duayı evden çıkarken okuyan kişiden şeytan uzaklaşır.
Dua kulun Allah’tan yardım istemesi, gönülden Allah’a yönelmesi, hem kalbi, hem de dili ile dileklerini O’na sunması, iyilik ve yardım dilemesi demektir.
Allah ile kul arasında bir bağ olan dua, ilahi rahmetin imdadımıza yetişmesini sağlayan önemli bir vasıtadır. Biz isteklerimizi dua etmek suretiyle Yüce Rabbimize sunar, dilek ve arzumuzun kabul edilmesini isteriz. Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de; “Benden isteyenin dua ettiğinde duasını kabul ederim.” (Bakara 186) buyurarak dualarımızı kabul edeceğini açıkça bildirmektedir. Yeter ki biz dua etmesini ve içtenlikle istemesini bilelim. 
Evden çıkarken okunacak çeşitli dualar vardır. Tavsiye edilen dualardan biri şöyledir:
“Allah’ım, ismini anarak yola çıkıyorum. Sen ne dilersen o olur. Sana tevekkül ettim. 
Allahım, evime dönünceye kadar haktan sapmaktan ve saptırılmaktan, hata yapmaktan ve yaptırılmaktan, zulmetmekten ve zulme uğramaktan, cahillik etmekten ve cahilce davranışlara itilmekten, günün her türlü sıkıntı ve meşakkatinden, bedenime ve malıma zararın gelmesinden, aileme ve çocuklarıma çirkin bir dönüşle dönmekten sana sığınıyorum.” 
Allahım, iyilik, takva ve Senin hoşnut olacağın işleri yapmamı nasip etmeni dilerim; beni doğru yola ilet ve işlerimde başarılar ihsan eyle.
“Allahım, bana yardım eyle, zorlukları kolaylaştır ve bana helal rızık nasip eyle.” Amin.

 Allah her an bizimledir

Yerde ve göklerde ne varsa her şey Allah’a aittir. Cenab-ı Allah, yere gireni ve ondan çıkanı; gökten ineni ve göğe yükseleni bilir. Nerede olursak olalım Rabbimiz bizimle beraberdir ve her zaman bizi gözetmektedir. Zira Yüce Allah, biz kullarına şah damarımızdan bile daha yakındır. Bu gerçek Kur’an-ı Kerim’de şöyle zikredilir:
“…Biz ona (insana) şah damarından daha yakınız.” (Kaf-16)
Bu dünya hayatında başıboş bırakılmayan insanoğlu bir taraftan Allah’ın rahmet deniziyle kuşatılmışken, diğer taraftan yapıp ettikleri konusunda imtihan edilmektedir. “Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir.” (Hadid 4) “Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah’ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişi gizlice konuşmaz ki, dördüncüleri O olmasın. Beş kişi gizlice konuşmaz ki altıncıları O olmasın…” (Mücadele 7) şeklindeki ayetler, insanın her an bu sorumluluğa uygun hareket etmesi gerektiğini hatırlatmaktadır.
 Bizim bu sorumluluk ve dünya hayatında karşılaştığımız zorluklar karşısında ümitsizliğe kapılmamamız gerekir. Yüce Allah; “Korkmayın, çünkü ben sizinle beraberim. İşitirim ve görürüm.” (Taha 46) müjdesiyle dünya hayatında yalnız olmadığımızı bize haber vermektedir. Bizlere düşen görev; Allah’a gönülden bağlı olarak, O’nun hoşnutluğunu kazanacak işler yapmak ve bir nimet elde ettiğinde şükür, bir sıkıntı karşısında sabır içinde olmaktır.
Bu doğrultuda “Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara 153) ayeti bizlere mümin olmanın lezzetine varmanın yolunu göstermektedir.
Rabbimizin her an her yerde bizimle birlikte olduğunu bilmek, hem yaşantımızı bu doğrultuda düzenlememizi hem de kendimizi daha güvende hissetmemizi sağlar. Böylece Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için gayret sarf eder, her türlü günah ve kötülükten uzak dururuz.