M. Lütfi TAŞÇI

M. Lütfi TAŞÇI

lutfitasci@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
İffet mi, şehvet mi?
22 Mayıs 2015 Cuma, 07:22
İslam dini aile müessesesine büyük önem verir. Kainatın özü insan, toplumun özü ise ailedir. Aile; anne, baba ve varsa çocuklardan oluşan küçük ve sosyal bir topluluktur.
Aile toplumun çekirdeğidir. Fertler aileleri, aileler de toplumları oluşturur. Fertleri sağlam ve sağlıklı olan ailelerin oluşturdukları toplumlar da sağlam ve sağlıklı olur.
Toplumun temel taşı olan ailenin kurulması ancak evlilikle mümkündür. Evliliğin ilk temel şartı ise nikahtır. Sağlam ve sağlıklı nesillerin yetişmesi ancak nikahlı beraberliklerle mümkündür.  Ancak üzülerek ifade ediyorum ki; günümüzde nikahsız birlikte yaşamak hızla yaygınlaşmakta ve neredeyse meşru gösterilmeye çalışılmaktadır. Gazetelerin üçüncü sayfalarında her gün üzülerek okuduğumuz çeşitli suçların temel sebeplerinden biri de, nikahsız birlikte yaşamanın doğurduğu sonuçlardır.
Aile kişinin huzur bulduğu bir yuvadır. Aile, kişiyi günah ve tehlikelerden koruyan bir kaledir. Fuhuş ve ahlaksızlığın yaygınlaşmasını önleyecek en önemli kurum ailedir. Günah ve tehlikelerden uzak yaşayan insan, mutlu insandır. Mutlu bireyler mutlu aileler, mutlu aileler de mutlu toplumlar oluşturur.
Ailenin mayası sevgidir. Temelinde sevgi, ilgi ve saygı olan ailelerde her fert sorumluluğunu bilir. Sorumluluk bilincine sahip olan ailelerde iletişim çok önemlidir. İletişimi esas alan ailelerde oluşabilecek her türlü problem, karşılıklı konuşma ve paylaşma ile çözülür. Çünkü İslam dinine göre bir ailede “ben” yerine “biz” demek mutluluğun ve huzurun sırrıdır.
Aile kutsaldır. Ailede mahremiyet çok önemlidir. Mahremiyetle kesinlikle oynanmamalıdır. Ancak üzülerek ifade edeyim ki, ülkemizde son yıllarda televizyonlarda yayınlanan birçok dizi ve program, aile mahremiyetini bozmaktadır. Üzülerek şahit olmaktayız ki; çok güçlü ve örnek olan Türk aile yapısı bilinçli olarak tahrip edilmektedir. Müslüman Türk aile yapısına uygun olmayan bazı dizilerde, aile içi yaşanan gayri meşru ilişkiler adeta meşru gösterilmeye çalışılmaktadır.
İnsan marketten aldığı sebze ve meyveyi bile özenle seçiyor. Bir insan bir ömür birlikte yaşayacağı hayat arkadaşını tv ekranında görmekle seçebilir mi? “Alo merhaba. Seni çok beğendim. Evlenmek istiyorum.” gibi sözlerle kurulacak bir aile yapısı ne kadar sağlam ve sağlıklı olabilir ki?
Türk aile yapısına uygun olmayan diziler, maneviyatı köreltiyor. Bu tür diziler, Türk aile yapımızın dokusunu bozuyor. Aile yapımızı bozacak tehlikeleri fark etmeliyiz. Her türlü çarpık ilişkiyi meşru göstermeye çalışan dizi ve programları izlememeli, çocuklarımıza izletmemeliyiz. Kendi ellerimizle hem kendimizi hem de aile fertlerimizi tehlikeye atmamalıyız. Kur’an-ı Kerim’de buyruluyor ki:
“…Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayınız…” (Bakara-195)
Bir başka ayeti kerimede de şöyle buyruluyor:
“Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun…” (Tahrim-6)
15-21 Mayıs tarihleri arası “Aile Haftası” olarak kutlanıyor. Türk ailesinin sağlam ve örnek yapısını korumak hepimizin İslami ve insani görevidir.