M. Lütfi TAŞÇI

M. Lütfi TAŞÇI

lutfitasci@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
İlim öğrenmek farzdır
19 Eylül 2016 Pazartesi, 04:47
Birçok ülkenin nüfusu kadar veya nüfusundan daha fazla öğrencimiz var elhamdülillah. Yaklaşık 18 milyon öğrencimiz bugün ders başı yapıyor. 
Bir milletin geleceğinin en büyük ümit kaynağı gençlerdir. Genç nüfusa sahip bir milletiz. Müreffeh bir Türkiye için okumayı seven, düşüncesi temiz, bilgi ve kültür seviyesi yüksek olan nesiller yetiştirmeliyiz.
Fert ve cemiyetlerin en büyük düşmanı cehalettir. Bu bakımdan bilgili olmak her zaman ve her yerde övülmüş, bilgisizlik ve cehalet ise yerilmiştir. Hiç kimse ilim ile ZELİL, cehaletle AZİZ olmaz. 
İslam dini, ilim tahsil etmeye büyük ehemmiyet vermiştir. Kur’an-ı Kerim’in ilk nazil olan ayeti “Yaratan Rabbinin adıyla oku!” (Alak 1) olmuştur. Yine aynı surenin dördüncü ayetinde kalemle yazmaktan bahsedilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bir surenin adı "Kalem"dir ve Yüce Allah bu surenin ilk ayetinde kaleme ve kalemin yazdıklarına yemin etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’de pek çok ayette ilimden bahsedilmektedir. Allahu Teala ilmin, alimin ve okumanın önemini şu şekilde zikretmiştir: “De ki; hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer-9), “Allah, içinizden iman etmiş olanlarla bilhassa kendilerine ilim verilmiş bulunanların derecelerini arttırır…” (Mücadele-11)
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de ilme verilen değeri şu şekilde açıklamıştır: “İlim öğrenmek, erkek ve kadın her Müslüman üzerine farzdır.” Bir başka hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “İlim, mü’minin kaybolmuş malıdır. Onu nerede bulursa oradan alsın.” buyurmuş; faydasına ve lüzumuna inanılan ilmi, nerede bulursak oradan almamız, kimde görürsek ondan öğrenmemiz gerektiğini vurgulamıştır. 
Bu duygu ve düşüncelerle 2016-2017 eğitim ve öğretim döneminin  öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, eğitim-öğretim camiasına, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Alimin mürekkebi, şehidin kanı

Bir Müslüman için ilim rütbesi, mevki ve mertebelerin en yücesidir. Alimin mürekkebinin, şehidin kanından üstün olduğunu kaynaklarımızdan öğrenmekteyiz.
İlim tahsil etmek nafile ibadet etmekten daha üstündür. Zira ibadetin faydası sahibine, ilmin faydası ise insanlığa aittir.
Yüce dinimizin ilme verdiği değer çerçevesinde kültürümüzde de ilimle ilgili büyük değerler oluşmuş ve atasözlerimizde yerini almıştır. Bunlardan birkaç tanesini örnek olarak verelim: “Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır.”  “En iyi ilim, elinde olan bilgidir.” “ Bilgin parasız da olsa zengin sayılır.” “Bilen dağdan aşar, bilmeyen düz yolda şaşar.” “Padişahlar halka, bilginler padişaha hükmeder.”

1 soru 1 cevap

Allah'ın isimleri çocuklara verilebilir mi?
Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde insanların kıyamet günü isimleri ile çağrılacağını belirterek "Çocuklarınıza güzel isim koyunuz" buyurmuştur.
Allah'a has isimler çocuklara verilmemelidir. Şayet çocuklara ilahi isimler verilecekse başına "kul" anlamına gelen "abd" kelimesi eklenmelidir. Örneğin; Abdullah, Abdulkadir, Abdurrahman, Abdurrezzak, Abdussamed, Abdullatif gibi.

Günün duası

"Allah'ım! Yaratılışımı güzel eylediğin gibi ahlakımı da güzel eyle."
"Allah'ım, beni güzel ahlaka eriştir."