M. Lütfi TAŞÇI

M. Lütfi TAŞÇI

lutfitasci@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
İstanbul’un fethinde beş Bursalı
29 Mayıs 2015 Cuma, 07:51
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) buyurmuştur ki: “İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir.”
Bu hadis-i şerifi duyanlarda İstanbul’u fethetme aşkı ve heyecanı başlamıştır. Müslümanlar İstanbul’u fethetmek için çok sayıda seferler düzenlemişlerdir. İlk sefer çoğunluğunu sahabenin oluşturduğu seferdir. Bu seferde Eyüp Sultan Hz. de vardır. 
Hiçbir komutan ve ordu İstanbul’u fethetmeye muvaffak olamamış ve bu şerefe erememiştir. Yüce Allah bu büyük şerefi bir Türk komutanına ve askerine nasip etmiştir.
İstanbul’un fethi esnasında beş Bursalı dikkatimizi çekmektedir. Molla Hüsrev, Hamza Bey, Ahmet Paşa, Dayı Karacabey ve Ulubatlı Hasan. 
II. Mehmet’i “Fatih” yapan taşıdığı ruh ve aldığı eğitimdir. O’na bu ruhu ve eğitimi veren hocaların en önde gelenleri Akşemseddin, Molla Gürani ve Molla Hüsrev’dir. 
“Molla Hüsrev” çocuk yaştaki II. Mehmet’i yetiştirme görevine gönüllü talip olmuş genç bir müderristir. Molla Hüsrev ile II. Mehmet kâh öğretmen öğrenci, kâh abi kardeş gibidirler. Hem ders çalışır hem de hayaller kurarlar.
Hayallerinde genelde İstanbul’un fethi vardır. Karadan gemileri yürütüp Haliç’e indirirler. Bizans’ın surlarını denize gömecek toplar düşünürler. Aradan yıllar geçer ve birlikte kurdukları hayaller gerçekleşir. II. Mehmet artık “Fatih”tir.
İstanbul’un fethinden sonra Bursa’ya gelen Molla Hüsrev, kendi yaptırdığı “Zeyniler medresesinde” öğrenciler yetiştirir.  Daha sonra Molla Hüsrev “Şeyh-ül İslam” makamına yükselir. Fatih, hocası Molla Hüsrev için “Zamanın Ebu Hanifesi” demiştir. Molla Hüsrev Bursa’da medfundur. Türbesi, Zeyniler Camisi’nin kıble tarafında bulunan bahçededir.
İstanbul’un fethinde yer alan “Hamza Bey”in görevi zor ama önemlidir. Osmanlı donanmasına komutanlık eden Hamza Bey, çok sayıda gemiyi ağaçtan silindirler üzerinde Haliç’e indirerek kontrolün Osmanlı’ya geçmesini sağlamıştır. Bursa Muradiye bölgesindeki Hamza Bey Camisi bahçesinde medfundur.
İstanbul’un fethinde II.Mehmet’in yanı başında yer alan ve çok önemli bir görevi üstlenen bir başka isim de “Bursalı Ahmet Paşa” dır. Fetih sırasında bilgilendirme ve değerlendirme haberlerini Fatih’ten Akşemseddin’e, Akşemseddin’den de Fatih’e ulaştıran isimdir. Bu zor görevi layıkıyla yerine getiren “Bursalı Ahmet Paşa” nın türbesi Muradiye’de Ahmet Paşa Medresesi’nin yanındadır.
İstanbul’un fethindeki önemli şahsiyetlerden biri de “Dayı Karacabey”dir. II. Mehmet döneminde Rumeli Beylerbeyi olan Dayı Karacabey, İstanbul’un fethi öncesinde ve esnasında büyük yararlılıklar göstermiştir. Karacabey İmaret Camisi’nin avlusunda medfundur. 
Peygamber Efendimiz (s.a.s) in övgüsüne mazhar olan diğer bir isim de “Ulubatlı Hasan” dır. Fetih günü Osmanlı ordusunun en ön saflarında yer almıştır. Vücuduna 27 ok saplanmasına rağmen üç hilalli bayrağı Bizans surlarına dikmiştir. Çok genç yaşta şehitlik makamına yükselmiştir.
İnsan ya doğduğu ya da öldüğü şehrin ismiyle yad edilir. Bursa topraklarının üzerinde yaşayan ve bağrında yatan her insan Bursalı’dır.  Bugün İstanbul’ un fethinin 562. yıldönümünü büyük bir aşk ve heyecanla kutluyoruz. Dünyanın gözbebeği olan İstanbul’u bizlere emanet bırakan tüm şehitlerimizin ruhları için El- Fatiha…