M. Lütfi TAŞÇI

M. Lütfi TAŞÇI

lutfitasci@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Kadın; anne, eş ve evlattır
06 Mart 2015 Cuma, 07:12
Kadın konusunu izah etmek için, eski çağlarda kadının ne kadar zulüm gördüğünü yazmayacağım. İslam öncesi dönemlerde kadının ne kadar insanlık dışı muamelelere maruz kaldığını, hatta kız çocuklarının nasıl hunharca diri diri toprağa gömüldüğünü de yazmayacağım. Çağdaş dünyada kadının nasıl bir cinsel obje haline getirildiğini de sizlerle paylaşmayacağım.
“Kadın mı üstün, erkek mi?” gibi sevimsiz bir soruya cevap da aramayacağım. 
Ancak kadını bir cinsiyet başlığı altında değil, öncelikle bir “insan” başlığı altında değerlendiren İslam Dini’nin kadına bakışı ile alakalı birkaç bilgiyi paylaşacağım.
İslam’a göre insan olmak ve Allah’a kulluk bakımından kadınla erkek arasında hiçbir fark yoktur. Kadın ve erkek yaratılış itibariyle aynı derecededir. Kulluk görevini yerine getiren bir kadın, aynı görevi yapan bir erkek gibi sevap kazanır. Aynı günahı işleyen bir erkeğin durumu ne ise, kadının durumu da aynıdır.
Yüce dinimiz İslam, “insan” olmaları bakımından kadın ile erkek arasında hiçbir fark gözetmez. Kadın ile erkek birbirinin tamamlayıcısıdır. Kur’an-ı Kerim kadın ve erkeği birbirinden üstün tutmak yerine, birbirinin tamamlayıcısı olarak kabul eder. Bu gerçeği Yüce Allah şöyle ifade buyurur: “…Onlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz…” (Bakara-187) 
Bir başka ayeti kerimede de Yüce Allah şöyle buyurur: “ Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar,  mümin erkekler ve mümin kadınlar, taata devam eden erkekler ve taata devam eden kadınlar, doğru erkekler ve doğru kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevazı erkekler ve mütevazı kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve (ırzlarını) koruyan kadınlar, Allah’ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar var ya; işte Allah, bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.” (Ahzab-35)-
“Herkese insanca yaşama”  hakkı veren İslam Dini’ne göre kadın; anne, eş ve evlattır. Kadın “anne”dir.
 İslam, kadına “anne” olma özelliğinden dolayı hiçbir medeniyette eşi ve benzeri görülmeyen yüce bir değer vermiş ve sevgili Peygamberimiz (s.a.s): “ Cennet annelerin ayakları altındadır.” buyurmuştur.
 Kadın “eş” tir.
 İslam, erkeklerin hanımlarına karşı çok iyi davranmalarını fevkalade müşfik ve merhametli olmalarını emreder. Sevgili Peygamberimiz: “Sizin en hayırlınız hanımlarına karşı en iyi davrananızdır” buyurmuştur.
 Kadın “kız evladı”dır.
 Kız çocukları hakkında sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Her kim kız çocuklarını yetişkinlik çağına gelinceye kadar büyütüp terbiye ederse, kıyamet günü o kimseyle ben yan yana olacağız.” buyurmuştur.
8 Mart tarihi “Dünya Kadınlar Günü” olarak kutlanıyor.
Bir Müslüman için sadece 8 Mart günü değil; her gün kadın günüdür yani “anne, eş ve evlat” günüdür.

Hayatımızdaki EN: Anne

Anne; erkeği de kadını da dünyaya getirendir. Dünyaya getirme özelliği ve güzelliğini, ALLAH sadece kadına bahşetmiştir. “Ataerkil” bir toplum görüntümüze rağmen“anne” kavramı, hayatımızın birçok alanında ağırlığını çok net hissettirmektedir. Anadolu tabiriyle “ana” günlük hayatımıza adeta hakimdir. Mesela; Anadolu, Anayasa, ana tema, ana şartel, ana vatan, ana cadde, ana artel, anaokulu, ana kaynak, ana toplardamar, ana dil, ana fikir, ana yol, ana haber, ana bilimdalı, ana para…