M. Lütfi TAŞÇI

M. Lütfi TAŞÇI

lutfitasci@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Kan bağışla, kalplerde yaşa
31 Ekim 2014 Cuma, 07:37
İslam dini sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma dinidir. İnsanda bulunan en asil duyguların başında sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gelir. Başkalarının acısını ve mutluluğunu paylaşmak, insan olmanın özelliğidir.
Paylaşan insan, mutlu insandır. Dertlenmeyi bilen insan, asil insandır. Bir başkasına gülümseyen insan, aslında kendine gülümseyen insandır. Fersiz gözlere, solgun yüzlere bir umut olan insan, hakikatte kendi dünya ve ahiret saadeti için ışık olan insandır.
Kur’an-ı Kerim’de: “Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi, sen de insanlara iyilik ve güzellikte bulun” (Bakara-196) buyrulmaktadır. Başkalarına iyilik ve güzellikte bulunabilmek için, ruhen ve bedenen sağlıklı olmak gerekir.
Yüce dinimiz İslam, insan sağlığına büyük önem verir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s): “Allah’tan iman ve sağlık isteyiniz. Şüphesiz ki imandan sonra insanın sahip olacağı en önemli nimet sağlıktır” buyurmuştur. 
Sağlıklı insan, mutlu insandır. Mutlu insan başarılı insandır. Başarılı insan kendisine, ailesine, milletine, ülkesine ve tüm canlılara faydası olan insandır. İnsanlığa faydalı olmanın ve paylaşmanın çeşitli yolları vardır. Bunlardan biri de “kan bağışı”nda bulunmaktır.
Kan vermek dinimizce caizdir. Hele hele sağlık durumu tehlikede olan bir hastaya yardımcı olmak ve kan bağışlamak hepi-miz için dini ve insani bir vazifedir. Verilecek kanın ücretle değil, bağış olarak verilmesi örnek bir davranıştır. Zaten Müslüman da evinin, sokağının, semtinin, kentinin en örnek ve güvenilir kişisidir.

Kan kardeşim olur musun?

İslam dini insan hayatına büyük önem verir.  İslam dinine göre “bir ademi kurtarmak bütün alemi kurtarmak, bir ademi öldürmek bütün alemi öldürmek” gibidir. Bu gerçek Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur:
“Kim bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi, her kim de bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur” (Maide-32)
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s): “Her kim bir Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını temin ederse, Allah da ona yardım eder. Her kim bir Müslüman kardeşinin sıkıntılarından birini giderirse, Allah da buna karşılık onun kıyamet sıkıntılarından birini giderir” buyurmuştur.
Bursa’da son zamanlarda bir çağrı dikkatimizi çekiyor. Çağrıyı kısa adı HETADER olan “Hemofili ve Talasemi Derneği” yapıyor.
Hemofili ve Talasemi bir çeşit kan hastalığı. Özellikle Talasemi; bebeklik döneminde ortaya çıkan, çok ciddi kalıtsal (ırsi) bir kan hastalığı. Ömür boyunca 3-4 haftada bir kan nakli gerektiriyor. Yılda 50.000 litre kana ihtiyaç var.
Bir hastanın 3-4 haftada bir kan naklinin ciddiyetini ve hayatiyetini uzunca yazmaya gerek yok. Çok ciddi ve önemli olduğunu her akıl sahibi hemen idrak ve kabul ediyor.
Bursa birçok konuda örnek bir şehirdir. HETADER’in “kan kardeşim olur musun?” toplumsal çağrısı, elhamdülillah Bursa’da karşılık buluyor. Birçok alanda Türkiye’ye örnek olan Bursa, bu konuda da örnek oluyor.
HETADER Başkanı Dr. Elif Güler Kazancı ve çalışma arkadaşları büyük bir heyecan, aşk ve fedakarlıkla çalışıyorlar. Çeşitli platformlarda çalışmalarına şahit olduğum HETADER yönetimini canı gönülden kutluyorum. 
Bursa’dan yakılan “kan kardeşliği meşalesi” Türkiye’yi aydınlatıyor. Bu meşale hasta çocuklar ve ailelerinin hayatlarına bir ışık oluyor. Bursa halkı, HETADER’in misyonuna sahip çıkıyor. Halka hizmet Hakk’a hizmettir sözü, Bursa’da hayat buluyor. 
İnsanlara faydalı olmak, inancımızın bir gereğidir.  Yolda kalmışa, dara düşmüşe, aç ve açıkta kalana yardımcı olmak İslami ve insani görevlerimizdendir.
Yüce Allah onlarca ayette hayır çeşitlerinden bahsedip bunları gerçekleştirmemizi emretmektedir. Cenab-ı Hakk “Hayırda yarışın” (Maide-48) buyurarak, iyi işler yapmakta gayretli olmamızı emretmektedir. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de: “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır” buyurmuştur.
Her birimiz kendi imkan ve şartlarımızı dikkate alarak hayırda ve iyilikte yarışmalıyız. İyiliğin derecesi ve sınırı olmaz. İhtiyaç duyulan her alanda iyilik yaparak, gelecek nesillere de örnek olmalıyız.
Geliniz biz de hayat kurtaralım. Kan bağışlayalım. Çünkü kan hayattır! Kan bağışlamak suretiyle, hastalarımızın yarınlarına umut olalım. Bizim de insanlığa hediyemiz bir ünite kan olsun. Kan bağışlayalım, gönüllerde yaşayalım.
29 Ekim-4 Kasım tarihleri arası “Kızılay Haftası”dır. Kızılay Kan Merkezi’nde kan stokları beklentinin altındadır. Bu nedenle yapılması gereken birtakım ameliyat yapılamamaktadır. Hatta acil durumlarda bile ihtiyaca cevap verilemeyecek bir durum söz konusudur. Ameliyatlar durma noktasına gelmeden, kan bağışında bulunalım. Vereceğimiz kanlarla hastalarımız hayat bulsun.
HETADER’in çağrısına kulak verelim. “Kan kardeşim olur musun?” çağrısı Bursa’da can bulsun. 
Unutmayalım ki; Bugün başkasına lazım olan kan, yarın kendimize ve sevdiklerimize lazım olacaktır.