M. Lütfi TAŞÇI

M. Lütfi TAŞÇI

lutfitasci@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Kerbela’yı anlamak
23 Ekim 2015 Cuma, 07:00
Bugün Muharrem ayının 10. günü. Yani “Aşure Günü”
Aşure gününün insanlık tarihinde önemli, İslam tarihinde ise siyasi bir yönü vardır. Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in torunu Hz. Hüseyin (r.a) “KERBELA” da şehit edilmiştir. Hicri 61 Muharrem 10 tarihinde (Miladi 680) yaşanan bu üzücü olay, bütün müminlerin gönüllerinde derin yaralar, silinmez izler bırakmıştır. 
İslam tarihinin en acı ve müessif hadiselerinden biri Kerbela’dır. Kerbela; Sevgili Peygamberimizin “Benim dünyadaki çiçeğim, reyhanım” dediği ve “ cennet gençlerinin efendisi” olarak tavsif ve taltif ettiği torunlarından biri olan Hz. Hüseyin ve pek çoğu Ehl-i Beyt’ten olan 70’ten fazla müminin şehit edildikleri yerdir.
Ehl-i Beyt adıyla isimlendirilenler; Hz. Peygamber’in eşleri, çocukları, torunları ve yakın akrabalarıdır.
Bizlerin Ehl-i Beyt’e olan sevgi ve muhabbeti Kur’an ve sünnete dayanmaktadır. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de Ehl-i Beyt’e hitaben onları şöyle taltif buyurmaktadır: “Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden, sadece şek ve şüpheyi (kötü huyları) gidermek ve temizlemek istiyor” (Ahzab, 33)
Ehl-i Beyt sevgisi hakkında Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: “Allah’ı size nimetler verdiği için sevin. Allah’ı sevdiğiniz için de beni sevin. Beni sevdiğiniz için de ehlibeytimi sevin” 
Kerbela hadisesi Müslümanların ciğerlerini dağlayan, yüreklerine düşen bir ateştir. Kerbela’nın acısını hissetmek, hüznünü yaşamak ve gözyaşı dökmek elbetteki önemlidir. Ancak Kerbela’yı anmaktan daha da önemlisi anlamaktır. 
 Kerbela’yı anlamak, haksızlığa karşı durmaktır. Kerbela’yı anlamak, hak ve adalet adına cesur davranmaktır. Kerbelayı anlamak, zalimin zulmüne haykırmaktır. Kerbela’yı anlamak, ahlak ve fazilete sevdalı olmaktır. Kerbela’yı anlamak, izzet ve şerefi korumaktır. Kerbela’yı anlamak, haksızlıklar karşısında onur mücadelesi vermektir. Kerbela’yı anlamak, Kerbela’da can verenlerin yolunda yürümek ve gerektiğinde can vermektir. Kerbela’yı anlamak, Rasul-i Ekrem’e, ashabına ve ehli beytine muhabbet beslemektir. Kerbela’yı anlamak, kardeş olmaktır.
Kerbela’yı doğru okuyalım ve doğru anlayalım. Kerbela, kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmelidir. İman ateşimizi daha da tutuşturmalıdır. Hak ve adalet arzularımızı daha da kamçılamalıdır. 
Selam ve dua ile...