M. Lütfi TAŞÇI

M. Lütfi TAŞÇI

lutfitasci@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Kokan ağız, sararan diş
21 Kasım 2014 Cuma, 07:47
Allah’ın nimetleri insanı çepeçevre kuşatmıştır. İnsan hangi yöne dönse, orada Allah’ın sayısız nimetleriyle karşılaşır. Bu gerçek Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur:
“Allah’ın nimetlerini sayacak olsanız sayamazsınız”(İbrahim-34)
İnsan için en önemli nimet imandır. İmandan sonra ise sağlıktır. Bu hakikati Peygamber Efendimiz (s.a.s)  şöyle zikreder: “İmandan sonra en önemli nimet sağlıktır.”  Başka bir hadisinde de “İki nimet vardır ki, insanların çoğu bunların kıymetini bilmezler. Bunlar sağlık ve boş vakittir.” buyurmuştur.
İslam sağlık ve temizlik dinidir. İslam dini, insanın öncelikle sağlıklı ve temiz olmasını hedefler. Sağlık konusu üzerinde önemle duran Sevgili Peygamberimiz: “Sağlıklı Müslüman hasta Müslüman’dan daha hayırlıdır”  buyurmuştur.
İnsan ruh ve bedenden oluşan bir varlıktır. İnsanda ruh ve beden temizliği çok önemlidir. Temiz olmak, insan olmanın bir özelliğidir. Temizlik bir kısım ibadetlerin ön şartı, sıhhatin ise vazgeçilmez unsurudur. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in ifadesiyle “Temizlik imanın yarısıdır.”
Beden sağlığı ağız bakımı ve temizliğiyle başlar. Çünkü mikropların en çok bulaştığı yerlerden biri ağızdır. Birçok hastalıktan kurtulmanın yolu ağız ve diş sağlığından geçer.
Modern dünya ağız ve diş sağlığını daha birkaç asırdır ele almıştır. Ancak 14 asır evvel Peygamber Efendimiz (s.a.v) ağız ve dişlerin temiz-lenmesini şu sözleriyle tavsiye etmiştir: “Misvak kullanınız. Zira misvak ağzı temizler ve Hakkın rızasını kazandırır.”
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in misvak kullanmasındaki amacı, ağız ve diş sağlığıdır. Günümüzde ise bu temizlik diş fırçası ve macun ile yapılıyor. Gaye aynıdır yani ağız ve diş sağlığıdır.
Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in “Hastalık gelmeden evvel sağlığınızın kıymetini bilin” hadisi her Müslüman’a bir misyon yükler. Bu misyon hastalıktan korunmadır. Hastalıktan korunmanın en öncelikli yolu ise temizliktir.
Müslüman temiz ve bakımlı insandır. Müslüman sararmış değil, bembeyaz dişlere sahip olmalıdır. Sevgili Peygamberimiz dişlerini temizlemeyenleri gördüğünde: “Size ne oluyor da dişleriniz sararmış olduğu halde toplum içine giri-yorsunuz. Misvak kullanınız (dişlerinizi temizleyiniz)” buyurmuştur. 
Müslüman ruhuyla ve bedeniyle, içiyle ve dışıyla temiz olmalıdır. Müslüman’ın ağzı kokmamalıdır. Müslüman muhatabını ağız kokusu ile rahatsız etmemelidir.  Ağız ve diş temizliğine çok önem veren Peygamber Efendimiz: “Sarımsak ve soğan yiyen kimse (kokusu gitmeden) mescitlerimize yaklaşmasın” buyurmuştur.
Sonuç olarak;
Temizlik bir ibadettir. Kur’an’ın beyanına göre “Allah temiz olanları sever” (Bakara-222) Sevgili Peygamberimiz’ in ifadesine göre de: “Temizlik imana, iman da cennete götürür.”
22-29 Kasım tarihleri arası “Ağız ve Diş Sağlığı Haftası”dır. Hafta münasebetiyle özellikle “sigara” konusunu kaleme almanın faydalı olacağını düşünüyorum…

Sigara ve zararı

Türkiye sigara tüketiminde dünya genelinde 7. sırada yer alıyor. Ülkemizde sigara kullanım oranı maalesef her yıl artıyor. Günümüzde sigaraya başlama yaşı 10 yaşın altına kadar inmiştir. Türkiye nüfusunun 3’te biri sigara içiyor.
Yüce Allah insanoğluna sayısız nimetler bahşetmiştir. İmandan sonraki en önemli nimet sağlıktır. Beden ve sıhhatimiz bizlere verilen birer emanettir. Emaneti korumak ise hepimizin görevi-dir. 
Hem bedenen hem de madden zararı büyük olan alışkanlıklardan biri de sigaradır.  Sigarada insan sağlığına zararlı dört bin kadar madde bulunmaktadır. Buna karşılık hiçbir faydası tespit edilmemiştir. Yüce Allah: “Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayınız” (Bakara-195) emriyle, haya-tımıza vermemiz gereken önemi çok net olarak beyan buyurmuştur.
Kapalı alanlarda sigara içme yasağını çok destekli-yorum. Söz konusu yasağın başlamasıyla sigara içen sayısının azaldığı görülmektedir.  Bu sayıca azalmanın özellikle ekonomimize büyük faydaları olmaktadır.
Kendimden bir örnek veriyorum: 9 Ağustos 1999 tarihinde sigarayı bıraktım. Yani sigarayı bırakmamın 15. yılındayım. Günde 2 paket yabancı marka pahalı sigara içiyordum. Paketin bugünkü fiyatı 10 tl. Günde 2 paket içiyordum ama tek paket üzerinden basit bir hesap yapacak olursak; tanesi 10 TL’den ayda 300 TL, yılda ise 3600 TL eder. Dolayısıyla 10 yılda 36.000 TL eder. 15 yılda 54.000 tl, eski ifadeyle 54 milyar eder. Yani 15 yıl önce bıraktığım sigaranın bana çok ciddi ekonomik faydası olduğu basit bir hesapla, çok net görülmektedir.
Zararlı ve boş yere harcanan her şey israftır. İsraf ise haramdır. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de: “Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez” (A’raf-31) buyurmaktadır.
    İsraf ülkemiz için çok büyük bir kayıp, insanımız için ise en büyük afettir. Müsriflik nefsîdir. İnsana büyük kayıplar verdirir. İsraftan uzak duran, iktisat eder. İktisat eden de kanaat eder. Kanaat eden isyan etmez. İsyan etmeyen, şükreder. Şükreden madden bereket hazinesini, manen iman lezzetini bulur.
Müsrif insanın hayatı hayıflanmakla, iktisat edenin hayatı ise kalkınmakla geçer. Müsrif insan hayat merdivenlerinden hızla aşağı yuvarlanır, iktisat sahibi ise basamaklardan hep yukarı çıkar. Müsrifliğin bitiriciliğinde yok olan insan, iktisadın kuvvetiyle yeniden can bulur.