M. Lütfi TAŞÇI

M. Lütfi TAŞÇI

lutfitasci@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Kur’an’ı duymak, Kur’an’a doymak
12 Kasım 2014 Çarşamba, 08:26
Kur’an-ı Kerim, Allah’ın kelamıdır. İnsanlığı dünya ve ahiret saadetine  eriştirmek için son peygamber Hz. Muhammed (s.a.s)’e Arapça olarak Cebrail (a.s) vasıtasıyla vahyedilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s)’den itibaren nesilden nesile tevatür yoluyla nakledilegelmiştir. Okunmasıyla da ibadet sayılan bu ilahî kelam eşsizdir. Kur’an-ı Kerim’in bir benzeri ortaya konulamamıştır ve asla konulamaz.
Kur’an-ı Kerim evrenseldir. Kur’an-ı Kerim’in muhatabı insandır. Kadın erkek bütün insanlığa gönderilmiştir. Kıyamete kadar insanlığa yol gösterecek yegâne ilahî kitaptır. 
Yüce Allah’ın kelamı olan Kur’an-ı Kerim’i okumak bir ibadettir. Kur’an-ı Kerim okumak zikirlerin en faziletlisi, mükafatların en üstünüdür. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in buyuruyor ki: “Ümmetimin ibadetinin en faziletlisi, Kur’an okumaktır.”
Kur’an-ı Kerim’i gereği gibi okumak, anlamak ve hayata geçirmek için, Müslümanlar büyük çaba göstermişlerdir. Bu çabaların neticesinde, Kur’an’ı okumaya yönelik olarak kıraat ilimleri, anlamaya yönelik olarak da tefsir ve tefsire ilişkin ilimler ortaya çıkmış ve gelişmiştir.

Kur’an-ı Kerim okumanın fazileti

Peygamber Efendimiz (s.a.s) buyurdular ki:
“Kalpler, demirin paslandığı gibi paslanır.”
Orada bulunanlar sordular: “ Onun cilası nedir, ya Resulallah?”
Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurdu ki:
“ Kur’an okumak ve ölümü hatırlamaktır.”
***
Bir başka hadisi şe-rifinde sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır:
“İnsanlardan Allah ehli olanlar vardır.”
Orada bulunanlar: “Onlar kimdir, ey Allah’ın Resulü?” diye sordular. Peygamber Efendimiz (s.a.) şöyle buyurdu:
“ Kur’an ehli olanlar, Allah ehlidirler.”
Bir başka hadisi şerifte de Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır:
“Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.”

KUR’AN-I KERİM ZİYAFETİ

Kur’an; İlahi beyan…Arş’tan arza inen eşsiz çağrı…
Cebrail (a.s), Kur’an-ı Kerim’i Allah (c.c)’tan aldığı gibi Peygamberimiz (s.a.s)’e getirmiştir. Peygamberimiz (s.a.s), Kur’an’ı Cebrail (a.s)’ın okuması ile öğrenmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.s), Kur’an’ın lafız ve manasına kendisinden hiçbir şey katmamış ve eksiltmemiştir. Kur’an’ı vahiy kâtiplerine yazdıran Peygamber Efendimiz (s.a.s) böylece ashabının ezberlemesini sağlayarak, nesilden nesile aktarılmasını sağlamıştır.
Kur’an-ı Kerim okumanın kendine has usul ve adabı vardır. Kur’an-ı Kerim, huşû içerisinde tane tane, harflerin ve kelimelerin hakkını    vererek, tecvid kurallarına uygun olarak okunur. Kur’an-ı Kerim’in böyle okunması, bizzat Kur’an-ı Kerim’in emridir. Bu gerçeği Yüce Allah şöyle beyan buyurmaktadır: “Kur’an’ı ağır ağır, tane tane oku.” (Müzzemmil-4)
Allah Resulü (s.a.s): “Kur’an’ı Allah’tan indiği gibi dinlemek isteyenler, Abdulah ibn Mesud’dan dinlesinler…” buyurmuştur. Bizler bu hadisi şeriften anlıyoruz ki; Kur’an’ı doğru ve güzel okuyandan dinlemek gerekiyor. Çünkü böylesi bir dinleme, insanı hakikaten doyuruyor.
Bursa “ULU” bir şehirdir. Yarın Bursa’mızda BAYRAM var. “Kur’an Bülbülleri ile Kur’an Aşıkları”nın buluşması gerçekleşecek.
Yıldırım Belediyesi’nin düzenlediği “KUR’AN ZİYAFETİ” ne davet ediyorum. Yarın saat 19.00’da Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan “KUR’AN ZİYAFETİ”ne “DÜNYA BİRİNCİLERİ” teşrif edi-yorlar.
OKUYUCULAR:
Mustafa KIZILCAOĞLU (2004 DÜNYA BİRİNCİSİ)
Bünyamin TOPÇUOĞLU (2009 DÜNYA BİRİNCİSİ)
Ali TEL (2010 DÜNYA BİRİNCİSİ)
Yaşar CUHADAR (2013 DÜNYA BİRİNCİSİ)
M. Lütfi TAŞCI (BURSA TUNA CAMİİ İMAMI)
Bu ziyafeti kaçırmayınız.. Kur’an ikliminde birlikte beslenelim. Hepsi birbirinden kıymetli Dünya Birincisi “KÂRİ”lerin kıraatlerini dinleme şerefine erelim.
Gönüllerimizi Kur’an ile dolduralım ve Kur’an’a doyuralım. Hep birlikte “Kevser” yudumlar gibi olalım.