M. Lütfi TAŞÇI

M. Lütfi TAŞÇI

lutfitasci@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Kur’an’ın doğduğu ay
29 Haziran 2015 Pazartesi, 07:26
Hira dağı;
Kur’an’ın doğduğu dağ!
İlk vahyin şahidi!
Kur’an ile Hz. Muhammed’in ilk buluştukları mekân!
Hz. Muhammed’e Peygamberlik verilen yer!
Tarih 610. Aylardan Ramazan. Yer Hira Dağı. Allah (c.c) tarafından görevlendirilen Cebrail (a.s), Hz. Muhammed (s.a.s)’e “(Ey Muhammed) Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle yazmayı öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir” (Alak-1,5) nidasıyla seslendi. 
Ramazan ayı, Kur’an’ın yeryüzüne inmeye başlamasının yıldönümüdür. Bu nedenle Ramazan ayına aynı zamanda “Kur’an ayı” da denilmiştir. Ramazan ayı ulviyetini Kur’an’dan alır. Bu gerçek Kur’an-ı Kerim’de şöyle zikredilir:
“Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır.” (Bakara,185)
Kur’an-ı Kerim peygamberimize vahyolunduğu günden beri hiçbir değişikliğe uğramadan nesilden nesile geçerek bizlere kadar gelmiştir. Kur’an-ı Kerim’i indiren Allah, onu her türlü değişiklikten koruyacağını şu ayetiyle bildirmiştir:
“Kur’an’ı kesinlikle biz indirdik, onun koruyucusu da biziz.” (Hicr,9)
İslam dininin ana kitabı Kur’an-ı Kerim’dir. Yeryüzünde en fazla okunan ve ezberlenen son ilahi kitap Kur’an-ı Kerim’dir.
Kur’an-ı Kerim’in ana konusunu Allah’ın varlığı ve birliği oluşturur. Kur’an-ı Kerim’in muhatabı insandır. Kur’an insanları ibretle düşünmeye ve akletmeye davet eder. Kur’an-ı Kerim insanlara kulluğu, doğruluğu, sevgiyi, merhameti, iyilik ve hayırda yarışmayı emrettiği gibi, insanı her türlü çirkin söz ve davranıştan da alıkoyar.
Kur’an-ı Kerim okumamızı ve ilerlememizi emreder. Müslümanlar diğer vakitlere nazaran Ramazan ayında Kur’an’la daha fazla meşgul olurlar. Kur’an-ın açtığı nurlu pencereden bakarak, güzel görür ve güzel düşünürler.
Kur’an ile buluşmaya muhtacız. O’nun gönül okşayıcı ahengi ve diriltici mesajlarına ihtiyacımız var. Ramazan ayında bolca Kur’an okumak suretiyle “en hayırlı” olma yarışına girelim. Çünkü Sevgili Peygamberimiz (s.a.s): “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” buyurmuştur. 
Her Müslüman Allah’ın kutlu kitabını bilmek ve okumak zorundadır. Her Müslüman derinliği ve genişliği sonsuz bir okyanus gibi olan Kur’an’ı bilmeli, okumalı, anlamalı ve yaşamalıdır.
Ah okuduğumuzu bir anlayabilsek! 
İşte o zaman yerimizde duramazdık.  Cehennemi adeta görür, cenneti ise koklar gibi bir hale bürünürdük. İnsanlığı inkâr, isyan ve fuhşiyattan kurtarırdık.
Ah bir de okuduğumuzu yaşayabilsek!
İşte o zaman insanlığın kurtuluşu için çıkış yolları arayanlara ışık, dertlerine derman olurduk!