M. Lütfi TAŞÇI

M. Lütfi TAŞÇI

lutfitasci@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Kurbanın hükmü nedir?
16 Eylül 2015 Çarşamba, 09:02
Kurban sözlükte; Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey, yaklaşmak anlamlarına gelmektedir. 
Dini bir terim olarak ise kurban; ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. 
Kurban Bayramı’nda kesilen kurbana “udhiye”, hacda kesilen kurbana ise “hedy” denir.
Kurban; Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek niyetiyle kesilen hayvan demektir. Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan bir mümin; ilahi rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yakınlaşmış, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş olur.
Mezheplerin çoğuna göre udhiye kurbanının hükmü sünnettir. Hanefi mezhebinde tercih edilen görüş ise, kurbanın vacip olduğudur. Hanefiler, “Rabbin için namaz kıl, kurban kes” (Kevser-2) ayetinin muhatabının sadece Hz. Peygamber olmadığını aynı zamanda ümmeti de kapsadığı ve gereklilik bildirdiği görüşündedir.
 Diğer bir taraftan ise kurban; insanın nefsani arzularını ve sufli duygularını boğazladığının da sembolik bir ifadesidir.

Kurban bedeli bir fakire verilirse

Her ibadetin bir yapılış şekli vardır. Hayvanın kesilmesi kurbanın rüknüdür. Kurban ibadeti ancak kurban olacak hayvanın usulüne uygun olarak kesilmesiyle yerine getirilebilir. Bedelini vermek suretiyle, kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz.
Yüce ALLAH’ın rızasını kazanmak niyetiyle, karşılıksız olarak fakir ve muhtaçlara yardım etmek, iyilik ve ihsanda bulunmak da Müslümanın önemli vazifelerinden biridir. Zaruret derecesinde ihtiyaç içerisinde bulunan kimseye yardım etmek dinimizde farz kabul edilmiştir. Ancak, bu iki ibadetin birbirinin alternatifi olarak sunulması doğru değildir. Bu sebeple kurban kesmek yerine, bedelini sadaka olarak bir kişiye vermek kurban yerine geçmez.