M. Lütfi TAŞÇI

M. Lütfi TAŞÇI

lutfitasci@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Miraç Kandili
15 Mayıs 2015 Cuma, 07:11
Bugün “Miraç Gecesi”dir. Böylesine özel ve güzel, anlamlı ve önemli bir güne bizleri kavuşturan alemlerin Rabbi olan ALLAH’a sonsuz hamd ve şükürler olsun.
Miraç hadisesi içerisinde birçok hikmet, sır ve bereketi bulundurur. Miraç; Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in bir gece seyahatiyle yüce makamlara yükselmesidir. Bu hadise Kur’an-ı Kerim’de şöyle anlatılmaktadır:
“Bir gece, kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Şüphesiz O, hakkıyla işitendir, görendir.” (İsra-1)
Cebrail (a.s)’in rehberliğinde Peygamber Efendimiz (s.a.s) manevi bir binek ile, Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmüştür. Mescid-i Aksa’da iki rekat namaz kılan sevgili Peygamberimiz, bir başka vasıta ile göklere çıkmıştır. Miraçta Peygamberimiz hiçbir aracı ve vasıta olmadan Yüce Allah ile görüşmüş ve İlahi Kelam’a mazhar olmuştur.
En yüksek makam “Makam-ı Mahmud”dur. Peygamberimiz bu makama ruhen ve cismen yükselmiştir. Yüce Allah’ın davetlisi olarak, zaman ve mekan ufkunu aşarak en yüksek makama yükselen tek insan, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’ dır.
Miraç; Yüce Allah’a yakınlığın en üst derecesidir. Sevgili Peygamberimiz, Miraç yolculuğu ile Yüce Allah’a hiçbir varlığın ulaşamayacağı bir yakınlığa ermiştir. Bu gerçeği Kur’an-ı Kerim şöyle zikreder: “iki yay arası hatta daha da yakın” (Necm-9)
Miraç; Cismen olduğu kadar ruhen de yapılan bir yolculuk ve yükseliştir. 
Miraç; Varlığın özüne ve anlamına yolculuktur.
Miraç; En üst düzeyde bir karşılanma ve ağırlanmadır.
Miraç; Kainatın yegane maliki ve sahibi olan Allah’ın huzuruna varmaktır.
Miraç; Alemlerin Rabbi olan Allah tarafından misafir edilmektir. 
Miraç; Yüce Allah ile selamlaşmadır.
Miraç; Yaratıcı ile buluşmak ve cemaliyle müşerref olmaktır.
Miraç; Çok önemli emanetlerin teslimi için huzura çağrılıştır.
Miraç; Yüce Allah ile aracısız görüşme sonucunda başta “namaz” emaneti olmak üzere, bazı emanetleri teslim almaktır.
Miraçtan nasiplenmeli ve bizlere verilen emanetleri başlarımıza taç yapmalıyız. Miracın sırrına ermek için kesinlikle namaz kılmalıyız. Çünkü namaz, müminin miracıdır.
Namaz; Yüce Allah tarafından günün belirli vakitlerinde “ilahi huzur”a yapılan bir davettir.
Namaz; kul ile Yaradan arasında yüksek ve ulvi bir münasebettir.
Namaz; arınmadır.
Namaz; hayatın kendisidir.
Namaz; dinin direğidir.
Namaz; bütün ibadetlerin özüdür.
Namaz; sağlık ve huzurdur.
Namaz; dünya ve ahiret mutluluğudur.