M. Lütfi TAŞÇI

M. Lütfi TAŞÇI

lutfitasci@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Ölü adına kurban kesilebilir mi?
19 Eylül 2015 Cumartesi, 08:27
Ölü kurbanı veya kabir kurbanı diye bir kurban çeşidi yoktur. Ancak, ölü adına veya sevabı ölüye bağışlanmak üzere kurban kesilebilir. Bir kimse, sevabını ölmüş bulunan anne veya babasına yahut diğer yakınlarına bağışlanmak üzere, çeşitli hayır kurumlarına, fakir ve muhtaç kişilere bağışta bulunabileceği gibi, kurban da kesebilir. Ölenin kendisi için kurban kesilmesine dair vasiyeti yoksa; kesen kimse, bu kurban etini fakirlere yedirebileceği gibi, kendisi ve zenginler de yiyebilir. Ancak vasiyet varsa, tamamen fakirlere yedirilmesi veya dağıtılması gerekir.

Borçlunun kurban
kesmesi gerekir mi?


Kurban, zorunlu ihtiyaçları ve borçları dışında belirli bir miktara sahip olan kişiye yani dinen zengin olanlara vaciptir. Dinen zengin olmanın hükmü şöyledir: İster artıcı olsun isterse olmasın, temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya bunun değerinde para ya da eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir.
Malı olan bir kişinin aynı zamanda borcu olsa; borcu ile asli ihtiyaçlarını çıktıktan sonra eğer nisap miktarı malı kalırsa o kişi kurban kesmelidir. Ancak temel ihtiyaçları ve borçları için ayıracağı para haricinde, nisap miktarı mala sahip olmayan kişinin kurban kesmesi gerekmez.

Kimler kurban 
kesmekle yükümlüdür?


Akıllı, ergen, hür, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip olan (yani nisap miktarı mala sahip olan), mukim olan (yani misafir olmayan) her Müslüman kurban kesmekle yükümlüdür. Bu özelliklerin hepsine sahip olan kişi, Allah’ın kendisine bahşetmiş nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakarlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.
Fakire (yani nisap miktarı mal veya parası olmayan) kurban kesmek vacip olmadığı gibi misafire de kurban kesmek vacip değildir.

Yolcunun kurban 
kesmesi gerekir mi?


Yolcu kurban kesmekle mükellef değildir. Ancak kesmesi halinde sevabını kazanır.