M. Lütfi TAŞÇI

M. Lütfi TAŞÇI

lutfitasci@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Rüya ve çeşitleri
16 Mart 2015 Pazartesi, 06:47
Uykuda görülen şeyler gerçeğe işaret olabileceği gibi, gerçek dışı şeyler de olabilir. Bu itibarla rüyalar, “rüyayı sadıka” ve “rüyayı kazibe” olabilir. Sadık rüyalar, Allah veya melekten; yalancı rüyalar ise şeytan veya nefistendir. Peygamberlere vahiy geliş yollarından biri de rüyayı sadıkadır. Peygamberimiz (s.a.v.)’in nübüvvetinin ilk yıllarında gördüğü rüyalar gerçek hayatta aynen vaki olmuştur. 
Rüyaların gerçek olacağına Kur’an’da da işaret edilmektedir: “Yusuf babasına: ‘Babacığım! On bir yıldız, güneş ve ayın bana secde ettiklerini gördüm’ demişti. (Babası) Yavrucuğum! dedi; rüyanı sakın kardeşlerine anlatma; sonra sana bir tuzak kurarlar! Çünkü şeytan apaçık bir düşmandır.” (Yusuf 4-5) 
Sadık rüya bazen imtihan için de olabilir: “Her ikisi de teslim olup, onu alnı üzerine yatırınca; Ey İbrahim! Rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız.” (Saffat 103-105) Peygamberlerin gördüğü rüyalar doğru ve gerçek olduğu gibi, salih insanların gördüğü rüyalar da doğru ve gerçek olabilir. 
Mahiyeti kesin olarak bilinmemekle beraber insan rüya gerçeği ile sık sık karşılaşmaktadır. İslam bilginleri iyi rüyaların Allah’tan, kötü olanların şeytandan geldiğini, bazılarının da bedenin fizyolojik ihtiyaçlarından dolayı ortaya çıktığını belirtmişlerdir. Ayrıca rüya sahibi sevdiği bir rüya görürse bunun Allah’tan olduğuna güvenmeli ve başkalarına da söylemelidir. Hoşlanmadığı bir rüya gördüğünde de onun şeytandan olduğunu düşünmeli, onun şerrinden Allah’a sığınmalı, başkalarına da açıklamamalıdır. Görülen rüyaların bilgili ve salih kişilere tabir ettirilmesi, onların da rüyayı hayra yormaları tavsiye edilmiştir. 
Buna göre kişi gördüğü rüyaları hayra yormalı ve Yüce Allah’tan iyilik istemelidir. Rüya merhametli ve öğüt verebilecek durumda olanlara anlatılmalı, güzelce yorumlayamayacak kişilere söylenmemelidir. Bununla birlikte rüyalar bir delil değildir, bunlarla amel edilmez ve bunlar hiç kimseyi de bağlamaz. 

Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’i rüyada görmek 

Bir müminin göreceği sadık rüyaların başında Peygamber Efendimiz (s.a.s)’i rüyasında görmesi gelir. Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in rüyada görülmesi kesinlikle sadıktır. Bu konuda Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur:
“Rüyasında beni gören gerçekten beni görmüştür. Çünkü şeytan, benim şeklime giremez.”
Bu hadisi şeriften çok net olarak anlıyoruz ki; Hz. Peygamber (s.a.v.)’i rüyada görmek mümkündür. Vakıa olarak da birçok insan buna mazhar olmuştur. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in şemaili, onu anlatan kitaplarda ayrıntılı olarak yer almıştır. Kişi rüyada gördüğünün Hz. Peygamber (s.a.v.) olup olmadığını bu bilgilerle ayırt edebilir. Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.v.)’in görüldüğü rüyalar sahihtir yani aldatma ve aldanmadan uzaktır.
Sadık rüyayı doğru sözlü kimseler görür ve bu kişilerin gördüğü rüyalar Allah’tan bir müjdedir. Sadık rüyalar genellikle seher vakitlerinde görülür.
***
Sonuç olarak diyebilirim ki;
İyi ve güzel rüyalarınızı akıllı kişilere, sevdiklerinize, sizi sevenlere ve öğüt verecek durumda olanlara anlatabilirsiniz. Ancak gördüğünüz kötü rüyalarınızı kimseye anlatmayınız. Kötü rüya gören bir kişi uyandığında şöyle desin: “Allah’ım bu rüyanın ve şeytanın şerrinden Sana sığınırım.”
Rüyaların doğruluğunu ölçmek ve tespit etmek mümkün değildir. Her şeyin en doğrusunu, güzelini ve iyisini Allah bilir.