M. Lütfi TAŞÇI

M. Lütfi TAŞÇI

lutfitasci@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Salavât-i Şerife
17 Nisan 2015 Cuma, 08:19
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de buyuruyor ki:
“Allah ve melekleri, Peygambere çokça salât ederler. Ey mü’minler! Siz de O’na çokça salavât getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.” (Ahzab-56)
Ayeti kerimeden açıkça öğrenmekteyiz ki; Allah’ın habibi, gönüllerin tabibi olan Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’ya salat-ü selam okumak, mü’minler için İlâhi bir emirdir.
Salavât; Hz. Peygamber (s.a.s) için okunan ve Allah’ın rahmet ve selamının O’nun üzerine olması dileğini dile getiren dualara denir. Mesela; namazlarımızda okuduğumuz “et-Teahiyyatü” ve “Allahümme Salli ve Barik” duaları birer salavâttırlar.
“Sallallahü Aleyhi Vesellem” bir salavâttır.  “Aleyhissalâtü vesselam” bir salavâttır. “Allahümme salli ala Muhammed” bir salavâttır.
Salavât-ı şerife okumanın fazileti çoktur. Bizim için salavât okumak büyük bir feyiz ve bereket kaynağıdır.
Bir gün Peygamber Efendimiz (s.a.s) sevinçli bir şekilde meclise geldi ve şöyle buyurdu:
“Bana Cebrail (a.s) geldi ve şu müjdeyi verdi: ‘Ey Muhammed! Rabbin diyor ki: İstemez misin ümmetinden sana her salavât getirene, on rahmette bulunayım. Sana selam eden herkese de,  on selam edeyim. Bu sana (ikram olarak) yetmez mi?”
Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir başka hadisinde buyuruyor ki:            
“Kim bana bir defa salât getirirse, Allah da ona on salât getirir ve on günahını affeder, on derece yükseltir.”
Sahabeden bir zat Peygamber Efendimiz (s.a.s)’e:
“Ya Resulallah! Sana çok salavât-ı şerife okuyorum. Acaba bunu ne kadar yapmam gerekir?” diye sordu.
Peygamberimiz: “Dilediğin kadar yap” buyurdu.
O zat tekrar sordu: “Dualarımın dörtte birini salavât-ı şerifeye ayırsam uygun olur mu?”
Peygamberimiz: “Dilediğin kadarını ayır. Ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur” buyurdu.
O zat: “Öyleyse duamın yarısını hatta üçte ikisini salavât-ı şerifeye ayırsam yeter mi?” dedi. Peygamberimiz (s.a.s) aynı cevabı verdi.
O zat: “Öyleyse duanın tamamında salavât-ı şerife getirsem nasıl olur?” deyince, Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurdu:
“Öyle yaptığın takdirde, Allah bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar.”

Peygamberimiz (s.a.s)’e yakın olmak

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) buyuruyor ki:
“Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavât getirendir.”
O (s.a.s) buyuruyor ki:
“Yeryüzünde Allah’ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selamını (anında) bana ulaştırırlar.”
Bir başka hadisinde buyuruyor ki;
“ Allah benim için iki melek görevlendirmiştir. Ben bir Müslümanın yanında anıldığım zaman bana salavât getirdi mi, mutlaka o iki melek ona: ‘Allah seni bağışlasın’ derler. Diğer melekler de: ‘Amin’ derler.”
“Es-salâtü vesselamü aleyke ya Resulallah”
“Es-salâtü vesselamü aleyke ya Habiballah”
“Es-salâtü vesselamü aleyke ya Nebiyallah”
“Es-salâtü vesselamü aleyke ya Rahmeten lil Alemin”
“Es-salâtü vesselamü aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin”
“Es-salâtü vesselamü aleyke ya Hatemel Enbiya-i vel Mürselin”