M. Lütfi TAŞÇI

M. Lütfi TAŞÇI

lutfitasci@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Şeytandan korunma yolları
27 Temmuz 2015 Pazartesi, 07:43
Bir önceki yazımda şeytandan bahsetmiş ve şeytandan korunma yollarını da kaleme alacağımı ifade etmiştim. 
Şeytan insanın düşmanıdır. Şeytan, insanın vücudunda dolaşacak kadar sinsi bir düşmandır. Kur’an-ı Kerim’de buyruluyor ki: : “Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır. Öyle ise (siz de) onu düşman tanıyın.” (Fatır-6) Bir başka ayeti kerimede de şöyle buyruluyor: “…o (şeytan) sizin için apaçık bir düşmandır.” (Bakara-168)
Kur’an’ın ifadesiyle şeytan insana önünden, arkasından, sağından ve solundan yaklaşır (Araf-17). İnsana yaptıklarını güzel gösterir (Nahl-63). İçki ve kumar vasıtasıyla insanlar arasına düşmanlık ve kin sokmak; insanları Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister (Maide-91). İnsanları fakirlikle korkutur (Bakara-268). Derin bir sapıklığa düşürmek ister (Nisa-60). Allah’ın anmayı unutturur (Mücadele-19). 
Şeytan, insanları Allah yolundan uzaklaştırmak için vesvese vererek, kötü duygu ve düşünceleri telkin   ederek, günahları süsleyip güzel göstererek her türlü hile ve tuzağa başvurmaktadır. Bu gerçek Kur’an-ı Kerim’de şöyle zikredilir: “O, size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder.” (Bakara-169)
Peygamber Efendimiz (s.a.s.)  buyuruyor ki: 
“ Muhakkak ki şeytan, insanın vücudunda kanın dolaştığı gibi dolaşır. ” 
Şeytan insanın kanına girmeye görsün. Taa alyuvarlarına, akyuvarlarına hükmeder. İnsanın alyuvar ve akyuvarlarına hükmetmeye başlayan şeytan bütün şirretini-pisliğini, o insanın nesline ve nesebine bulaştırır. Şeytan kimin nesline ve nesebine şirretini bulaştırırsa o kişi soysuz, hain ve şerir olur.
Mümin, şeytanın şerrinden korunmalıdır. Müminin görevi; şeytana mağlup olmak değil, galip olmaktır. İnsan, şeytanın şerrinden ve fitnesinden korunabilir mi? Elbette korunur. Şu ayeti kerimeler bizlere şeytandan korunma yollarını öğretmektedir: “Eğer şeytandan kötü bir düşünce seni etkileyecek olursa hemen Allah’a sığın.” (Fussilet 36) Bir başka ayeti kerimede de şöyle zikredilir: “De ki; Rabbim şeytanların dürtüklemelerinden (vesveselerinden) ve onların yanımda bulunmalarından Sana sığınırım.” (Müminun 97-98) Başka bir ayeti kerime ise şöyledir: “Kur’an okuduğun zaman o kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.” (Nahl -98) Yine Felak ve Nas surelerinin okunması da şeytandan sığınma yollarından bazılarıdır.
Peki şeytanın şerrinden korunmak için sadece sözle sığınmak yeterli midir? Elbetteki değildir. Sağlam bir iman, sarsılmaz bir irade gerekir. Allah’a hakkıyla kulluk etmek, haramlardan sakınmak ve ihlaslı olmak da gerekir. Çünkü Yüce Allah, içtenlikle inanıp ibadet eden, yasaklarını çiğnemeyenler üzerinde şeytanın hiçbir hakimiyetinin olmayacağını beyan buyurmaktadır.