M. Lütfi TAŞÇI

M. Lütfi TAŞÇI

lutfitasci@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Zekat kimlere verilir?
05 Temmuz 2015 Pazar, 09:28
İslam’ın beş şartından biri olan zekât, “yerine” veya bir başka ifadeyle “ehline” verilmelidir. Zekâtın kimlere verilmesi hususunu Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de beyan buyurmuştur: 
“Sadakalar (zekâtlar), Allah’tan bir farz olarak ancak fakirlere, yoksullara,  (zekât toplayan) memurlara, kalpleri (İslam’a) ısındırılacak olanlara, (hürriyetlerini satın almaya çalışan) esir ve kölelere, borçlulara, Allah yolunda olanlara, (harçlıksız kalmış) yolcuya mahsustur. Allah alim ve hikmet sahibidir.”(Tevbe-60)
Ayeti kerimede belirtilen “zekât verilecekler”  şunlardır.
Fakirler: Nisap miktarı mala sahip olmayan, yani dinen zengin sayılmayan kimseler
Miskinler: Fakirlerden daha düşkün olan, günlük yiyeceğini bile zor temin eden, yani hiçbir şeyi olmayan yoksullar
Âmil: Zekât toplayan memurlar
Kalpleri İslam’a ısındırılanlar: Henüz yeni Müslüman olmuş olanlar
Esir ve köleler: Hürriyetlerini satın almaya çalışan kimseler
Borçlular: Başka birinden borç alan ve bunu ödeyecek durumu olmayan kimseler.
Yolcular: Kendi memleketinde durumu iyi olduğu halde, herhangi bir sebepten dolayı memleketinden uzak kalan ve parası tükenmiş kimseler
 Allah yolunda olanlar: Mali imkânsızlıktan dolayı savaşa katılamayan, hac ibadeti için yola çıkıp parasız kalan ve kendisini ilme vermiş kişilerdir.

Zekat kimlere verilmez?
Anne, baba, dede ve ninelere  
Çocuklar ve torunlara  
 Karı koca birbirlerine   
 Zenginlere   
 Müslüman olmayanlara
 
 Zekât verirken şu sırayı 
gözetmek daha faziletlidir:

Fakir olan kardeşler   
Kardeşlerin fakir çocukları 
Fakir olan amca, dayı, hala, teyzeler ve bunların çocukları   
 Fakir olan diğer akrabalar   
 Fakir olan komşular   
 Fakir olan meslektaşlar   
 Bulunduğu köy veya şehrin fakir halkı.

   Verilecek zekatların veya yapılacak yardımların yolunu gözetenlerimiz var. Kendilerine uzatılacak bir hayırlı eli bekleyen nice darda ve sıkıntıda olan kardeşlerimiz var. ALLAH zekatlarımızı ve yardımlarımızı kabul eylesin…