Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
1.Eğitim Kooperatifleri Çalıştayı
26 Aralık 2013 Perşembe, 08:16

Ülkemizin ilk eğitim kooperatifi olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi tarafından düzenlenen 1.Eğitim Kooperatifleri Çalıştayı, geçtiğimiz cumartesi günü  ÇEK Görükle Kültür Merkezi'nde yapıldı…
Çalıştaya Çağdaş Eğitim Kooperatifi, Çanakkale Çağdaş Eğitim Kooperatifi, Mersin Çağdaş Eğitim Kooperatifi, Uygar Eğitim Kooperatifi, Başka Bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifi yetkilileri katıldılar…
Çalıştayın açılış konuşmalarını Çağdaş Eğitim Kooperatifi Başkanı Ali Arabacı, Türkiye Kooperatifler Milli Birliği Başkanı Muammer Niksarlı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ekrem Alper Bozkurt, Kooperatifçilik Uzmanı Ebru Sezgin yaptılar…
Çalıştay sırasında Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Kooperatifçilik Kürsüsü'nden Prof.Dr.Osman Altuğ, Kooperatifçilik Uzmanı Dr.İsmail Uluocak, Yrd.Doç.Dr.Medef Yılmaz ve Mustafa Suyabatmaz birer sunu yaptılar…
Bu çalıştayı yaklaşık 250 kişi izledi. Daha sonra çalıştaya katılanlar Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin tesislerini gezdiler ayrıca bir de bildiri yayınladılar…

SONUÇ BİLDİRGESİ

Çalıştay sonunda açıklanan sonuç bildirgesinde şu başlıklara dikkat çekildi:
"Eğitim Kooperatifçiliği, kamu ve özel sektörün yanında yükselen 3. Sektördür. Dersanelerin  kapatılmasına ve  4+4+4 eğitim sistemine alternatif bir çözüm önerisidir. Eğitim kooperatifleri, 4+4+4 adlı yasayla yaşanan derslik sıkıntısı, öğretmen istihdamı , atanamayan öğretmenler vb. sorunlarına da çözüm getirebilir. Okullarda eğitim kooperatifçiliğinin ders olarak okutulması için MEB'e öneride bulunulmalıdır. Eğitim Kooperatiflerine devlet desteği (katkısı ) olmalıdır. Eğitim Kooperatiflerine ücretsiz arsa tahsis edilmelidir. Vakıflara tanınan üniversite kurma hakkı, eğitim kooperatiflerine de tanınmalıdır. Eğitim Kooperatiflerinin bedelsiz  teslimleri KDV'ye tabi olmamalıdır. Kooperatif ortaklarının en son bildirilen   adreslerinde bulunamaması ve ulaşılamaması durumunda yerel gazetelere ilan verildikten üç ay içinde bilgilerini güncellemeyenler, ortaklıktan çıkarılmalı ve ortaklık payları kooperatif geliştirme fonuna aktarılmalıdır. Ana sözleşmelerine göre gelir-gider farkını eğitim yatırımlarına ayıran ve ortaklara dağıtmayan kooperatiflere yapılan bağışlar, Kurumlar Vergisinden istisna edilmelidir. Eğitim Kooperatiflerine yatırım yaparak bağışta bulunan (yurt, okul vb. yapan , arsa bağışlayan) bağışçılar, KDV'den ve Kurumlar vergisinden muaf tutulmalıdır. Eğitim Kooperatiflerinin işbirliğini güçlendirmeleri ve yaygınlaşması için üst birlik (Eğitim Birlik ) oluşturması için gerekli girişimler başlatılmalıdır…"

SONSÖZ

Eğitim Kooperatifçiliği günümüz koşulları çok uygun bir model. Bu konuda ortaya konulmuş ve 20 yıla yaklaşan bir deneyime sahip ilk kooperatifçilik örneği de Bursa'daki Çağdaş Eğitim Kooperatifi'dir. Bundan yaklaşık 18 sene önce 1995 yılında 23 aydın tarafından kurulan Çağdaş Eğitim Kooperatifi bugün 1600'ü aşkın üyeye sahiptir. Bu 18 yıllık süreçte Çağdaş Eğitim Kooperatifi kentimize ve eğitim sistemimize bir karma yüksek öğrenim öğrenci yurdu(ÇEK Görükle Karma Öğrenci Yurdu) , bir ilköğretim okulu (ÇEK 3 Mart Azizoğlu İlköğretim Okulu), bir anaokulu (ÇEK Beşevler Anaokulu) ve bir kız öğrenci yurdu (ÇEK Dörtçelik Kız Öğrenci Yurdu) kazandırdı…
Burada kooperatif üyelerine hiçbir kar payı dağıtılmıyor. Tüm kar yeni eğitim yatırımları ve burslar için kullanılıyor. Tam anlamı ile bir imece uygulanıyor. Bu model alınmalı ve geliştirilmelidir. Devlet bu konu için gerekli destekleri vermelidir…