Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@yahoo.com
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
11. Kalkınma Planı ve BEBKA
17 Şubat 2018 Cumartesi, 07:30

Ülkemizde 2004-2006 yılları arasında yapılan çalışmalar ile Türkiye'nin bölgesel gelişme politikalarına yönelik bölge düzeyinde koordinasyonu sağlayacak ve uygulamaya dönük bir mekanizmanın kurulması gereği ortaya çıkar.
Bu yönde atılan adımların sonucunda, 25 Ocak 2006 tarihinde kabul edilen 5449 sayılı kanunla birlikte DPT'nin koordinatörlüğünde, ulusal kalkınma planlarına uyumlu olarak bölgesel kalkınmayı hızlandırmak, sürdürülebilirliği sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla 26 adet Bölgesel Kalkınma Ajansı kurulur.
Bu çalışmaların altyapısında 2004-2006 yıllarını kapsayan gerek Ön Ulusal Kalkınma Planı (ÖUKP) ve gerekse AB Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB) içerisinde yer alan öngörülerde bulunmaktadır.
Bu çalışmalar içinde Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı(BEBKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kurulması, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun'a dayanarak 14 Temmuz 2009 tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulur. Üç ilin valisinin dönüşümlü olarak yönetim kurulu başkanlığı yaptığı bu organizasyonda şu anda Bilecik Valisi Doç. Dr. Tahir Büyükakın bu görevi sürdürmektedir.
BEBKA geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin kalkınmasıyla ilgili yapılması öngörülen temel tercihler ve izlenecek stratejiler konusunda bölgelerdeki yerel paydaşların katkıları alındı. 11. Kalkınma Planı İl Toplantıları kapsamında, Bursalıların görüşlerini aldı.
Toplantı Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) Çok Amaçlı Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Bursa Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, BTSO Genel Sekreteri Okay Civelek ve diğer ilgililer katıldı.
BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, toplantının açılısında şunları söyledi:
"11. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde kamu kesimi, özel kesim, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile diğer yerel paydaşlarımızın toplumsal ve ekonomik hayata katılımı konusunda görüşlerini alabilmek için burada toplanmış bulunmaktayız.
Her ilde kalkınma ajansları koordinasyonunda yapılacak il toplantılarıyla birlikte çeşitli sektör ve temalardaki konuların derinlemesine tartışılarak öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır. 11. Kalkınma Planı'nda stratejik tercihlerin daha odaklı ve isabetli yapılabilmesi için toplumun her kesiminin görüşlerinin alınması önem arz etmektedir. Bu nedenle odak grupların yanı sıra il düzeyinde yürütülecek çalışmalarda mümkün olduğunca geniş bir paydaş tabanına ulaşma ve paydaşların ekonomik, sosyal ve kurumsal yönleriyle dengeli temsili esas alınmıştır. Özellikle kadın ve gençlere yönelik oturumlarla kadın ve gençlerin istihdamı, girişimciliğinin artırılması ve sosyal hayata katılımı üzerine stratejiler belirlenecektir"
Toplantıda konuşan Bursa Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu da ulusal kalkınma planlarında, toplumun her kesiminden katkı alınmasının, planın kapsayıcı olması açısından önem arz ettiğini, plan kapsamında, ülkemizin geleceğine dair amaç ve fikir birliğine ulaşılabilmesi, plan hedeflerinin toplumun tüm kesimlerince sahiplenilerek hayata geçirilebilmesi için 11. Kalkınma Planı hazırlıklarına mümkün olduğunca geniş bir katılım sağlanmasının önem taşıdığını dile getirdi.
Dün de bu 11. Kalkınma Planı Hazırlık Çalışmaları kapsamında, BTSO Çok Amaçlı Salonu'nda kadınların ve gençlerin katılımıyla, kadının ve gençlerin kalkınmadaki rolünü artırmaya yönelik öncelikler ve tedbirler katılımcılarla birlikte değerlendirildi.