Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@bursahakimiyet.com.tr
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
14 Mart Tıp Bayramı
15 Mart 2015 Pazar, 08:32
Eski Türkler’de o dönemde birçok uygarlıkta olduğu gibi Şamanlar sağlık konularına bakardı. 
Osmanlı’ya göz attığımızda ise ilk hastane ve ilk tıp eğitimi veren kurumu Bursa’da görürüz. 1397 yılında Yıldırım Beyazıt Han tarafından yaptırılan Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk hastanesi olan Yıldırım Darüşşifası günümüzde hala ayaktadır. Bu kurumda tarih boyunca çok sayıda önemli hekim yetişmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak restore edilen, 2001 yılında Göz Nurunu Koruma Vakfı’na devredilen merkez halen göz hastalıkları konusunda hizmet vermektedir.
…….
“Aman doktor derdime bir çare”.
Ülkemiz genelinde şarkılarda, türkülerde doktorlardan derman dileyen çok sayıda dizeye rastlarız. Meslekler içinde ayrım ve sınıflama yapmak doğru olmasa da doktorluk saygın sayılan mesleklerimizden. 
II. Mahmut döneminde, Hekimcibaşı Mustafa Behçet’in önerisiyle 14 Mart 1827’de ilk cerrahhane, Şehzadebaşı’daki Tulumbacıbaşı Konağı’nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulur.  Bu tarih ülkemizde modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. 
Bu nedenle okulun kuruluş günü olan 14 Mart tarihi 1919 yılından beri “Tıp Bayramı” olarak kutlanır. İlk kutlama,  işgal altındaki İstanbul’da gerçekleşir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran’ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanır ve onlara devrin ünlü doktorları da destek verir. Böylece Tıp Bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurdu savunma hareketi olarak başlar.
1929 ve 1937 yılları arasında  Tıp Bayramı 12 Mart’ta kutlandı. Bu tarih, Bursa’daki Yıldırım Darüşşifası’nda ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edilirdi. Ama daha sonra yine 14 Mart’a dönüldü.
Bu yoğun emek isteyen meslekte çok sayıda sorun yaşanıyor. 14 Mart’ı tüm ülkemizde hekimlerimiz çeşitli etkinliklerle kutladı.
Tüm hekimlerimizin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum.

Hipokrat Yemini

Hipokrat Yemini diye bilinen Tıp Fakültesi mezunlarının okul mezuniyet töreninde ettikleri yemin, orijinali daha geniş ve farklı olsa da günümüzde, ülkemizde Hipokrat Yemini şöyle edilir:
“Tıp fakültesinden aldığım bu diplomanın bana kazandırdığı hak ve yetkileri kötüye kullanmayacağıma, hayatımı insanlık hizmetlerine adayacağıma, insan hayatına mutlak surette saygı göstereceğime ve bilgilerimi insanlık aleyhinde kullanmayacağıma, mesleğim dolayısıyla öğrendiğim sırları saklayacağıma, hocalarıma ve meslektaşlarıma saygı göstereceğime din, milliyet, cinsiyet, ırk ve parti farklarının görevimle vicdanım arasına girmesine izin vermeyeceğime, mesleğimi dürüstlük ve onurla yapacağıma, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.”
Unutmayın insanoğlunun olduğu her ortamda olumsuz örnek olsa da hekimlik eğitimini almış insanların büyük çoğunluğu bu yemini tutar.