Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@yahoo.com
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Aktaş, akıl, şehir ve akıllı şehir
19 Haziran 2019 Çarşamba, 08:08

Osmanlı'nın kurulduğu Bursa bir bağlamda yerleşik düzene geçen Osmanlı'nın kurumsallaştığı ve imparatorluğa uzanan yolculuğun ilk adımlarının atıldığı ilklerin şehridir. İlk divanın toplandığı, ilk paranın basıldığı, ilk medresenin kurulduğu, ilk hastanenin açıldığı, ilk bedestenin yapıldığı ve daha birçok ilkin gerçekleştiği kurucu şehirdir, Bursa.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir ilke daha imza atarak Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı'nı kurdu. Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı'na ARGE Şube Müdürlüğü, Akıllı Şehircilik Şube Müdürlüğü ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü bağlandı.
Bunlar yapılırken amaç kentin problemlerinin çözülmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında atılması gereken bir adımın hayata geçirilmesiydi.
Burada hareket edilen temel dürtü "Akıllı şehir kavramı ile; metropol kentlerdeki mevcut doğal çevre, enerji, ulaşım, insan gibi kaynakların daha verimli, sürdürülebilir ve kontrol edilebilir düzeyde kullanılması. Alınan karar ile kent yönetim aracı olarak değerlendirilen akıllı şehircilik uygulamalarına Bursa'da yeni dönemde ağırlık verilmesi. Bursa'da artan nüfus ve göçün ortaya çıkardığı konut, altyapı, ulaşım, eğitim, sağlık, güvenlik, çevre ve enerji gibi alanlarda ortaya çıkan problemler ile kaynakların maksimum seviyede değerlendirilmesi ihtiyacı, kent yönetimini 'teknolojinin sunduğu imkânlardan' azami ölçüde yararlanılması."ydı.

AKIL VE ZEKA

Bizde karıştırılan iki kavram vardır. Bunlar akıl ve zekadır. Akıl yalanla gerçeği, doğru ile yanlışı ayırabilme, bir konuda düşünce yürütebilme ve görüş bildirme yeteneğidir. İnsan olgunlaştıkça aklı gelişir. Zeka ise bir olayı önce anlama, ilişkileri kavrama, yargılama ve açıklayarak çözme yeteneğidir.
Burada zeka beyin gücünü, kavramları kavramadakı ustalık ve çevikliği ifade eder. Zekayı iyiye ya da kötüye kullanabilirsiniz. Akıl ise sağduyuyu, isabetli karar verebilme yetisini çağrıştırır; doğru ve mantıklı, vicdana uygun hareketler sergilemeyi öngörür. Zeki olup da ortalıkta gezinen bir sürü insan vardır. Akıl, zekayı kullanmak ve yönlendirmek sanatıdır. Özellikle akıl yani rasyonellik önemlidir.
"Akıllı şehir", varlıkları ve kaynakları verimli bir şekilde yönetmek için kullanılan bilgileri sağlamak amacıyla çeşitli türde elektronik veri toplama sensörleri kullanan bir kentsel alandır.Genelde evrensel bir tanımı olmayan "Akıllı Şehrin" kavram-sallaştırılması, şehrin gelişim düzeyine, değişim ve reform yapmaya ne kadar istekli olduğuna, şehir sakinlerinin kay-nak ve arzularına bağlı olarak şehirden şehre ve ülkeden ülkeye değişir.

DEĞERLENDİRME

Burada Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş bana göre önemli bir adım attı. Mevcut durumun analizinin yapılarak, ortaya çıkan sorunların çözümü noktasında, elde edilen verilerin ışığında; yapılacak yatırımların ekonomik, akılcı ve her kesime eşit biçimde dağıtılmasının planlaması; geleceğe yönelik yatırımların bu veriler ışığında önceliklerinin belirlenmesi gerçekten önemlidir.
Dileğim bu yeni oluşturulan yapının formu aşıp, işlevsel hale dönüşerek, bünyesindeki organlarla bir sinerji yaratması ve yol göstericilikte kurumun adında da olduğu gibi aklın ön planda olmasıdır. Bunun içinde Aktaş'ın oluşturduğu bu yapının gerçek işlevini görürken şeklen değil, içselleştirerek hep arkasında olması gerekiyor. Kolaylıklar diliyorum.