Murat KUTER

Murat KUTER

muratkuter@yahoo.com
Yazara Ait Diğer Köşe Yazılarını Listele
Aktaş ile sanayi ve eğitim üzerine
16 Ocak 2019 Çarşamba, 08:30

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile geçenlerde sohbet imkanı buldum. Bu sohbetimiz ağırlıklı olarak sanayi üzerine oldu.
Bursa'nın dünyanın en şanslı şehirlerinden biri olduğuna dikkat çeken Alinur Aktaş, "Güzel Bursamız hem bir sanayi kenti, hem bir turizm kenti, hem bir tarım kenti, hem bir kurucu tarih kenti, hem de bir termal sağlık merkezi konumunda" diyerek şöyle devam etti:
"Hepimiz Bursa'da olduğumuz için şanslıyız. Gerek burada doğanlar, gerek burada doyanlar ve gerekse burada okuyanlar. Allah bu kente her özelliği bağışlamış. Biz kenti yönetenlere düşen görev Bursa'nın tüm bu özellikleri ulusal ve uluslararası platforma taşıması için liderlik etmektir.
Resmi kayıtlardan Bursa'nın çalışanına göz attığınızda çalışan nüfusun büyük bölümünün sanayi içinde çalıştığını görürsünüz. Bir dönemlerin İpek Yolu'nun önemli duraklarından biri olan Bursa, köklerinden gelen tekstil birikimini sürdürürken; 3 ana sanayi kuruluşu ve onun yanında kurulan 2 bini aşkın yan sanayisi ile birlikte ülkemizde otomotivin başkenti konumuna gelmiştir. Makine sektöründe ise dünya devleriyle rekabet edebilen markalar bu kentte doğmuştur.
Gıda sektöründe ise yarattığı markalar ülkemiz sınırlarını aşmış durumdadır.
İstanbul'dan sonra en fazla ihracat yapan Bursa kenti ülkemiz sanayisinde birçok konuda öncülük yapmıştır. Ülkemizin ilk sanayi bölgesi, sanayi bölgelerindeki ilk arıtma tesisleri, ilk Ar Ge hep bu kentte kurulmuştur."


BURSA BİR ÜST SINIFA GEÇMELİ
Bursa'nın dünya standardında bir üretim merkezi olduğuna dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın artık sanayi alanında bir üst sınıfa atlamasının zamanı gelmiştir, diyerek şunları söyledi:
" Türkiye'nin ikinci büyük ihracat merkezi olan Bursa artık, daha çok yüksek teknoloji üretimi yaparak, kilogram başına düşen ihracat bedelini artırmalıdır.
Bunun yolu bellidir. Bunun yolu Ar Ge ve inovasyondan geçmektedir. Ama burada atlanmaması gereken bir konu vardır. O konu da dünyanın en büyük Ar Ge merkezini de kursanız, dünyanın en büyük teknoparkını da kursanız, yine dünyanın en büyük inkübasyon merkezini de kursanız, burada çalışacak nitelikte elemana ihtiyacınız vardır.
Bunun yolu da herkesin bildiği gibi nitelikli eğitimden geçmektedir. Burada üniversitelerimize büyük görev düşmektedir. Bursa her alanda bilginizi pratiğe aktarabileceğiniz dünya devi şirketlerle doludur. Yeter ki pratiğe aktarabileceğiniz, teoriniz olsun.
Bugün Bursa'da bir otomotiv ana sanayinin Ar Ge'sinde 700 çeşitli akademik unvanlara sahip, yüksek nitelikli mühendis istihdam edilmektedir. Bugün Bursa'da sanayi kuruluşları kendi olanakları ile çeşitli patentlere ve faydalı modellere imza atmıştır.
Burada elbirliği ile teori ve pratiğin birbirine dönüştüğü, sanayinin ihtiyaçlarına yönelik akademik çalışmaların ağırlık kazandığı bir ekosistem yaratma noktasında herkes elini taşın altına koymalıdır."